ATM, ATR and Mre11 complex genes in hereditary susceptibility to breast cancer, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 914

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suurin osa tapauksista on sattumalta syntyneitä, mutta arviolta 5-10% johtuu perinnöllisestä alttiudesta. Kahden tunnetun rintasyöpägeenin, BRCA1 ja BRCA2, mutaatiot selittävät kuitenkin vain noin 20-25% suomalaisista rintasyöpäperheistä. Suurimmassa osassa rintasyöpäperheitä perinnöllinen syöpäalttius johtuu muiden, vielä toistaiseksi tunnistamattomien geenien muutoksista. Tutkimuksessa etsittiin rintasyövälle altistavia ituradan mutaatioita ATM-, ATR-, MRE11-, NBS1- ja RAD50-geeneistä, jotka toimivat keskeisissä DNA:n eheyden ylläpitotehtävissä. Geenien koodaavat alueet kartoitettiin mutaatioiden suhteen rintasyöpäaineistossa ja havaittujen muutosten frekvenssiä verrattiin syöpävapaisiin kontrolleihin. ATM-geenissä havaittiin kolme rintasyövälle altistavaa mutaatiota. Laajassa suomalaisessa rintasyöpäaineistossa muutoksia esiintyi sekä rintasyöpäperheissä (1.1%) että perhetaustansa suhteen valikoimattomilla rintasyöpäpotilailla (0.6%). Mutaatioiden maantieteellinen esiintyminen rajoittui tietyille alueille, mikä tukee käsitystä alueellisista perustajamutaatioista. Solutasolla mutaatioiden vaikutusmekanismit poikkesivat toisistaan. Tutkimuksessa tunnistettiin uusi rintasyövälle altistava mutaatio RAD50-geenissä. Muutos havaittiin ensimmäisenä kahdessa rintasyöpäperheessä. Jatkotutkimus osoitti, että se on kohtuullisen yleinen myös suvun syöpätaustan suhteen valikoimattomilla rintasyöpäpotilailla (2.5%). Tämän geenivirheen kantajilla riski sairastua rintasyöpään on noin nelinkertainen verrattuna ei-kantajiin. Myös NBS1-geenistä löydettiin yksittäinen rintasyövälle altistava, kuitenkin harvinainen muutos. Tutkimuksemme mukaan havaittujen RAD50- ja NBS1-mutaatioiden kantajilla esiintyy normaalia enemmän spontaaneja kromosomivaurioita, mikä viittaa kohonneeseen syöpäriskiin genomisen epätasapainon lisääntymisen seurauksena.

ISBN-10:
978-951-42-8382-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pylkäs Katri
Tuotekoodi 013691
13,00 €