Thought disorder as a predictive sign of mental disorder. A study of high-risk and low-risk adoptees in the Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 908

Skitsofrenian varhaisen tunnistamisen myötä saattaa olla mahdollista kohentaa skitsofrenian ennustetta. Siksi tutkijat selvittävät mahdollisia skitsofreniaan altistavia ja ennakoivia tekijöitä. Sekä geneettiset että ympäristötekijät ovat nousseet olennaisiksi psykiatristen häiriöiden kehittymisen ymmärtämisessä. Tutkimus on osa laajempaa Suomalaista adoptiolapsitutkimusta. Tavoitteena oli selvittää ennustavatko Thought Disorder Index -asteikolla (TDI) mitatut ajatushäiriöt tutkimushetkellä oireettomien riski (biologinen äidillä skitsofrenia tai paranoidinen psykoosi diagnoosi)- ja verrokkiadoptiolasten (biologisella äidillä ei psykoosi diagnoosia) tulevaa mielenterveyttä (n=171). Adoptiolasten psykiatrinen status arvioitiin 11 vuotta myöhemmin seurantatutkimuksessa ja vielä seuraamalla 16 vuotta kansallisia sairaaloiden uloskirjoitusrekistereitä. Ajatushäiriöiden ennustearvoa toimia haavoittuvuusindikaattoreina selvitettiin tutkimalla ajatushäiriöiden pysyvyyttä (n=158). Adoptiolasten TDI pisteet arvioitiin kahdesti, tutkimuksen alussa ja 12 vuoden seuranta-ajan jälkeen. Mahdollista perimä-ympäristötekijöiden yhdysvaikutusta ajatushäiriöiden kehittymisessä tutkittiin arvioimalla adoptiolasten adoptiovanhempiensa kommunikaatiohäiriöt (CD) alkututkimuksessa ja adoptiolasten ajatushäiriöt sekä alku- että seurantatutkimuksessa (n=89). Eräät alkututkimuksessa mitatut kohonneet TDI-muuttujat ennustivat seurannassa adoptiolasten psykiatrisen diagnoosin kriteerien täyttymistä. Kyseiset TDI-muuttujat olivat pysyviä ja täten niiden ennustearvo vahvistui. Adoptiolasten ajatushäiriöiden kehittyminen alku- ja seurantatutkimuksen välillä oli yhteydessä alkututkimuksessa mitattuun adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöiden esiintyvyyteen ja perimän ja ympäristön yhdysvaikutus tuli esille. Tulokset tuovat uutta tietoa ennaltaehkäisevälle mielenterveystyölle, erityisesti niiden kohdalla, joilla esiintyy joitakin huolestuttavia, erityisesti psykoosin ennakko-oireita.

ISBN-10:
978-951-42-8331-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Metsänen Miia
Tuotekoodi 013690
12,00 €