Endovascular treatment of 467 consecutive intracranial aneurysms in Oulu University Hospital. Angiographic and clinical results, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 906

h3>Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aivovaltimoaneurysmien suonensisäisen hoidon angiografiset ja kliiniset tulokset. Tutkimusryhmään kuului 416 perättäistä potilasta (467 aneurysmaa, joista 332 puhjennutta), jotka oli lähetetty aivovaltimoaneurysman suonensisäiseen hoitoon joulukuun 1993 ja heinäkuun 2004 välisenä aikana. Angiografiset tulokset selvitettiin Raymondin luokittelua käyttäen ja kliiniset tulokset analysoitiin käyttämällä Glagow outcome scale (GOS)-luokittelua. Tulokset analysoitiin erikseen kolmelta ajanjaksolta (1993-1997, 1998-2000 ja 2001-2004). Hoito onnistui teknisesti 91,4%:ssa tapauksista. Välittömästi toimenpiteen jälkeen 25,7% aneurysmista oli täysin tukittu, 57,9%:ssa oli kaulatäyttöä ja 16,3%:ssa myös säkkiosa täyttyi varjoaineella. Seurannassa aneurysmista 37,6% oli täysin tukossa, 49,7%:ssa oli kaulatäyttöä ja 12,7%:ssa myös säkkiosa täyttyi varjoaineella. Seurannassa (keskiarvo 38,2 kk), 78,1% vuotaneen aneurysman vuoksi hoidetuista potilaista toipui hyvin (GOS 4-5) ja vuotamattoman aneurysman vuoksi hoidetuista 92,3%. Seuranta-aikana todettiin 10 uusintavuotoa ja hoidonjälkeinen vuotoriski aiemmin vuotaneilla aneurysmilla oli 0,87%/vuosi ja aiemmin vuotamattomilla 0,47%/vuosi. Oireisen, vuotamattoman aneurysman vuoksi hoidetuista potilaista 53,4%:lla oireet paranivat tai lievittyivät. Toimenpiteen komplikaatiofrekvenssi oli 16,5%, sairastuvuus 6,7% ja kuolleisuus 1,7%. Tekninen onnistuminen ja angiografinen hoitotulos parani merkittävästi tutkimusjakson aikana, kun taas merkittäviä eroja ei todettu komplikaatioiden määrässä taikka yhdistetyssä sairastuvuudessa ja kuolleisuudessa. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistivat suonensisäisen hoidon olevan soveltuva, turvallinen ja tehokas menetelmä estämään aivovaltimoaneurysmien puhkeamista. Kokemuksen kasvaessa hoidon tekninen onnistuminen ja angiografiset tulokset paranivat.

ISBN-10:
951-42-8310-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Isokangas Juha-Matti
Tuotekoodi 013688
14,00 €