Changing business environment—effects of continuous innovations and disruptive technologies, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 265

p>Nykyinen liiketoimintaympäristö on haastava; sitä leimaavat jatkuvat muutokset ja ennen kaikkea se, että tulevaisuuden ennustaminen on entistä vaikeampaa. Matkaviestinnän alalla on tunnistettu strateginen epäjatkuvuuskohta: IP konvergenssi. Se yhdistää matkaviestinnän ja Internet-alan teknologioita ja palveluja. Tämä epäjatkuvuuskohta tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se haastaa totutut tavat harjoittaa liiketoimintaa. Lisäksi uusia, ns. häirikköteknologioita, otetaan käyttöön yhdistettynä uusiin, entistä monimutkaisempiin tuotteisiin. Uusien teknologioiden myötä tuotteista tulee totutusta poikkeavia ja muutoksia aiheutuu myös liiketoimintaan. Toimintamallit liiketoiminnassa ja tuotekehityksessä vaativat muutoksia. Aiemmin hyvin palvelleet liiketoimintamallit ja prosessit eivät välttämättä enää ole sopivia. Väitöstyössä tutkitaan uuden toimintamallin kehittämistä viidestä eri näkökulmasta; asiaa tarkastellaan liiketoimintaympäristön, osaamisen kehittämisen, prosessien uudistamisen, asiakkaiden mukaanottamisen ja tuotteiden luotettavuuden kannalta. Liiketoimintaympäristön tutkimus keskittyi sekä liiketoimintamallien kuvaamiseen ja rakentamiseen että niiden arvioimiseen, joita varten tutkimus tuotti viitekehykset. Projektijohtamisen osaamisen kehittämistä varten luotiin viitekehys, joka sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen menetelmiä. Kolmas osatutkimus päätyy siihen, että koska liiketoimintaympäristö ja tuotteet muuttuvat, myös tuotekehityksen prosessit vaativat uudistamista. Asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen ja asiakastyytyväisyys ovat edelleen yrityksille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Neljäs osatutkimus osoittaakin, että asiakkaiden osallistuminen tuotekehitykseen auttaa huomioimaan paremmin asiakasnäkökulman. Viides osatutkimus pureutuu tuotteiden luotettavuuden ennustamiseen; nykypäivän yrityksille on tärkeää pystyä arvioimaan tuotteiden luotettavuus jo tuotekehitysvaiheessa.

ISBN-10:
978-951-42-8342-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Suikki Raija
Tuotekoodi 013680
16,00 €