Structural and interaction studies on the carboxy-terminus of filamin, an actin-binding protein, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 477

Filamiinit ovat aktiinitukirangan säätelijöitä, jotka ovat suuria dimeerisiä ristisilloittuneita proteiineja. Niiden dimerisaatio tapahtuu domeeni-24:ssä. Filamiinit sitoutuvat erilaisiin molekyyleihin luoden näin sidoksen plasmamembraanin ja solun tukirangan välillä ja toimien näin eri molekyylien signalointialustana. Filamiinit ovat myös osallisena useissa ihmisten sairauksissa, joissa ne vaikuttavat keskushermostoon, verisuonistoon ja lihaksiin. Tässä työssä karboksi-terminaalisen filamiinin rakenne selvittiin ja sen merkitys verihiutaleen pintaproteiinin vuorovaikutuksessa verenvuodon tyrehdyttämisessä analysoitiin. Ig-domeenin tyyppisen domeeni-24:n kiderakenne ihmisen filamiini C:ssä ratkaistiin röntgen kristallografialla. Rakenteen pohjalta pääteltiin, että ihmisen filamiinin dimerisoitumistapa on täysin erilainen kuin vastaava Dictyostelium discoideum ameballe esitetty. Selkärankaisten filamiinien proteiinien aminohappo-järjestyksen samankaltaisuuden vuoksi esitettiin, että proteiini-proteiini interaktioalue on samanlainen kaikissa selkärankaisten filamiineissä. Ig-domeenin tyyppisen domeeni-23-24:n kiderakenne selvitettiin yhdistämällä röntgenkristallografiaa ja pienkulmasirontaa (SAXS). Rakenne tarjoaa lisätietoa filamiini-molekyylin karboksi-terminaalinen osan järjestäytymisestä. Tämä tutkimus selitti ensimmäisten joukossa ligandien ja filamiinin vuorovaikutuksen. Työssä ratkaistiin filamiinin A domeeni-17:n rakennekompleksi GPIb-V-IX reseptorin alfa-yksiköiden kanssa. Filamiinin ja GPIba-V-IX reseptorin vuorovaikutus on tärkeää verihiutaleiden rakenteiden ja eheyden sekä reseptoreiden tarttumisominaisuuksien säätelyssä. Työ toi esille myös sen, että Ig-domeeni-17:sta on tärkeä sitoutumispaikka filamiinin ja GPIba-solukalvoreseptoriproteiinin välillä.

ISBN-10:
951-42-8283-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pudas Regina
Tuotekoodi 013673
12,00 €