Characterisation of the human DNA damage response and replication protein Topoisomerase IIâ Binding Protein 1 (TopBP1), Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 476

Kaikkien elollisten organismien geneettinen informaatio eli perimä on tallennettu DNA:n emäsjärjestykseen. DNA ja täten myös perimä on jatkuvasti alttiina vioittumiselle. Ympäristössämme on DNA:ta vaurioittavia aineita. Altistumme auringon UV-säteilylle sekä radioaktiiviselle säteilylle, jotka aiheuttavat muutoksia DNA:han. Myös solun normaali aineenvaihdunta tuottaa reaktiivisia yhdisteitä, jotka vahingoittavat DNA:ta. Soluilla on keinoja perimän yhtenäisyyden ylläpitämiseen. DNA vaurion seurauksena solun jakautumiskiertoa eli solusykliä voidaan hidastaa, aiheutuneet DNA vauriot korjata tai solu voidaan ohjata apoptoosiin eli hallittuun solukuolemaan. Suojamekanismeja yhdessä kutsutaan DNA vauriovasteeksi. Mikäli DNA vaurion korjaus epäonnistuu, saattaa syntyä mutaatio, joka voi aiheuttaa mm. ennenaikaista vanhenemista tai syövän. - Tutkimuksessa löydettiin ihmisen TopBP1 (topoisomerase II beta binding protein 1) proteiini ja havaittiin samankaltaisen proteiinin löytyvän myös useilta muilta eliöiltä. Tutkimuksessa osoitettiin TopBP1 proteiinin toimivan useissa eri tehtävissä solusyklin eri vaiheissa. Se todettiin välttämättömäksi DNA:n kahdentumiselle. Sen havaittiin reagoivan nopeasti DNA vaurioon ja paikallistuvan solun tumassa vahingoittuneeseen DNA:han. TopBP1:n osoitettiin interaktoivan suoraan vauriovaste proteiinin Rad9 ja tuumorisupressori p53 kanssa. Lisäksi TopBP1:n havaittiin paikallistuvan mitoottisen solunjaon aikana mikrotubulusten organisointikeskuksiin, mikä on tyypillistä DNA vauriovaste proteiineille. TopBP1 osoitettiin myös tarpeelliseksi sukusolujen jakautumisessa ja tekijänvaihdossa tapahtuvan rekombinaatioprosessin virheettömyydelle. Väitöskirjatyö kokonaisuudessaan osoittaa, että TopBP1:llä on keskeinen rooli solun DNA vauriovasteessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää syövän perustutkimuksessa, sillä juuri julkaistu oululainen tutkimus osoittaa, että muutos TopBP1 geenissä altistaa perinnölliselle rinta- ja munasarjasyövälle.

ISBN-10:
951-42-8277-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Reini Kaarina
Tuotekoodi 013671
13,00 €