Growth and progression in colorectal cancer, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 903

Kasvu ja progressio paksu- ja peräsuolen syövässä\nPaksu- ja peräsuolisyöpä on Suomessa 3. yleisin syöpätyyppi, johon sairastui v. 2004 lähes 2500 ja menehtyi yli 1000 ihmistä. Vaikkakin paksu- ja peräsuolisyövän ennuste on parantunut varhaisemman diagnostiikan ja tehokkaampien hoitojen ansiosta, 5-vuotisennuste on yhä vain 50-60 %. Väitöstutkimuksessa etsittiin uusia paksu- ja peräsuolisyövän kasvuun vaikuttavia tekijöitä, kuten kilpirauhashormonien vaikutusta syövän kasvuun, ja selvitettiin uusia syöpäkudoksesta tutkittavia ennustetekijöitä.\nVäitöskirjassa osoitettiin, että kilpirauhashormonit ja näiden reseptorit, jotka normaalisti säätelevät solujen kasvua, erilaistumista sekä aineenvaihduntaa, ovat merkityksellisiä myös suolistosyöpäsolujen kasvulle. Kilpirauhashormonireseptorien määrässä todettiin eroja eri suolistosyöpätyyppien välillä, lisäksi niillä todettiin olevan vaikutusta kasvaimen reunan ominaisuuksiin. \nVäitöskirjassa havaittiin, että kasvaimen ulkoreunalla eli alueella, josta yksittäiset syöpäsolut voivat irrota muodostamaan etäpesäkkeitä, esiintyvä syöpäsolujen silmuilu oli tärkeä huonoa ennustetta osoittava itsenäinen ennustetekijä. Kasvainreunan silmuilua esiintyi 24%:lla paksu- ja peräsuolisyöpäpotilaista. Suurin osa (85%) heistä menehtyi tautiin viiden vuoden kuluessa taudin toteamisesta. Silmuilun esiintyminen paksu- ja peräsuolisyövässä on kasvaimen levinneisyys- ja erilaistumisasteesta riippumaton tekijä.\nSilmuilun esiintyminen paksu- ja peräsuolisyövässä on merkki aggressiivisesta käytöksestä, minkä vuoksi myös näille potilaille olisi varattava mahdollisuus lisähoitoihin. Silmuilun arviointi on yksinkertainen, hyvin toistettava ja luotettava menetelmä, ja se on mahdollista tehdä jokaiselle suolistosyöpäpotilaalle leikkausnäytteen tutkimuksen yhteydessä. Silmuilu tulisi tutkia paksu- ja peräsuolisyövän leikkausnäytteistä, jotta päästäisiin parempiin hoitotuloksiin.

ISBN-10:
951-42-8279-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hörkkö Tuomo
Tuotekoodi 013669
13,00 €