Content-based search and browsing in semantic multimedia retrieval, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 262

Sisältöpohjainen haku ja selailu semanttisessa multimediatiedonhaussa Digitaalinen multimedian tallennusteknologia on johtanut alati kasvaviin videoarkistoihin, joista informaation löytäminen on vaikeaa ilman manuaalista videodokumenttien kuvailua. Videohakujärjestelmien tutkimus keskittyy menetelmiin, jotka ovat riippumattomia manuaalisesta kuvailusta. Tutkimuksessa kehitettiin sisältöpohjaisia menetelmiä, jotka yrittävät kaventaa käyttäjän hakutarpeen ja videodatan välistä semanttista kuilua. Kuilu koostuu kahdesta tekijästä: käyttäjän todellisen hakutarpeen epämääräisyydestä sekä videodatan monitulkintaisuudesta. Tässä tutkimuksessa tutkittiin, mitkä laskennalliset mallit lisäävät semanttisen videohaun tehokkuutta? Tutkimuksen keskeinen väite on, että hakutehokkuutta voidaan parantaa soveltamalla hahmontunnistuksen, datan käsitteellistämisen ja ryhmittelyn tekniikoita videodokumenttien hauissa ja visuaalisessa selailussa. Tutkimuksen tulokset koostuvat seuraavista osa-alueista: (1) Arviointi väriavaruuksien soveltuvuudesta matalan tason datakuvaukseen, (2) matalan tason visuaalisten piirteiden kehittäminen ja arviointi esimerkkiin perustuvassa kuvan- ja videonhaussa, (3) yleiskäyttöisen mallin kehittäminen käsitteiden tunnistamiseksi videosekvensseistä, (4) multimodaalisten yhdistelytekniikoiden kehittäminen visuaalisille, käsitteellisille ja sanastollisille hakupiirteille, (5) klusteritemporaalisen selausmallin kehittäminen datanavigointiin ja sen arviointi laajoissa, sekakoosteisissa videokokoelmissa, jotka sisälsivät muun muassa historiallisia nauhoitteita sekä monikielistä, televisioitua uutismateriaalia ja mainoksia. Esitettyjen menetelmien havaittiin parantavan uusien käyttäjien semanttista hakutehokkuutta videoarkistoista. Klusteritemporaalinen selailu tuotti tilastollisesti merkitsevän parannuksen perinteiseen sisältöpohjaiseen hakumalliin, joka koostuu peräkkäin tehtävistä kyselyistä ja merkityspalautteesta.

ISBN-10:
951-42-8299-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Rautiainen Mika
Tuotekoodi 013668
17,00 €