Late dermal effects of breast cancer radiotherapy, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 901

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpämuoto Suomessa. Maassamme todetaan vuosittain yli 3500 rintasyöpätapausta. Noin joka kymmenes nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa rintasyöpään. Varhaisempi toteaminen ja hoitomenetelmien kehittyminen ovat parantaneet rintasyövän ennustetta. Suomalaisista rintasyöpään hoitoa saaneista potilaista 80% on elossa viiden vuoden jälkeen. Sädehoito on yksi syövän hoitomenetelmistä. Se aiheuttaa normaalikudoksissa sivuvaikutuksia, joista osa ilmenee akuutisti ja osa myöhäisreaktioina useiden kuukausien ja jopa vuosien kuluttua sädehoidon jälkeen. Vaikeimpia sivuvaikutuksia on normaalikudosten sädefibroosi. Fibroosissa normaalikudos korvautuu tiiviillä sidekudoksella. Tämä sidekudos koostuu erilaisista solunulkoisen väliaineen komponenteista. Sädefibroosi aiheuttaa potilaalle eri tyyppisiä haittavaikutuksia riippuen kohde-elimestä ja vaurion asteesta. Haittavaikutukset voivat vaihdella lievästä kosmeettisesta haitasta vakavaan toiminnalliseen vajaukseen. Sädefibroosin syntymekanismit tunnetaan puutteellisesti, samoin keinot ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Mahdollisten ennaltaehkäisy- ja hoitokeinojen kehittäminen edellyttäisi fibroosin syntymekanismien tarkempaa tunnistamista. Ihokudosta voidaan käyttää kohteena fibroosia tutkittaessa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa fibroosin syntymekanismeista. Tutkimukseen osallistunut potilasryhmä koostuu naisista, jotka ovat saaneet rintasyöpään leikkaus- ja sädehoitoa. Tutkimuksessa todettiin, että ihon tärkeiden rakennevalkuaisaineiden, tyypin I ja III kollageenien, synteesi on merkittävästi noussut sädehoidon seurauksena. Tyypin I kollageenin turnover ja cross-linking havaittiin myös kohonneiksi sädetetyssä ihossa. Myös eräiden muiden dermaalisten komponenttien, kuten tenaskiinin ja mast-solujen määrän todettiin lisääntyneen sädehoidetussa ihossa. Nämä löydökset tarjoavat uutta tietoa sädefibroosin syntymekanismeista ja hoitomahdollisuuksista.

ISBN-10:
951-42-8275-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Riekki Riitta
Tuotekoodi 013665
11,00 €