Modelling of conditional variance and uncertainty using industrial process data, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 258

Ehdollisen varianssin ja epävarmuuden mallitus teollisuuden mittausaineistoja käyttäen Väitöskirja tutkii menetelmiä, joilla voidaan mallittaa ehdollista varianssin ja ennusteen epävarmuutta kyselypisteessä teollisuuden mittausaineistojen perusteella. Väitöskirjan johdanto-osa antaa taustan tutkituille menetelmille ja yhteenvedon tuloksista. Tulokset käsitellään yksityiskohtaisemmin alkuperäisjulkaisuissa. Väitöskirjassa käsiteltävä sovellus on teräslevyjen mekaanisten ominaisuuksien odotusarvon ja varianssin mallittaminen prosessimuuttujien perusteella. Menetelmä ennustamaan hylkäysriskiä laadunvalvontakokeessa esitetään ja toteutetaan teräksen lujuusvarojen suunnittelun työkaluksi. Työssä tarkastellaan kattavasti erilaisia menetelmiä, joilla ehdollisen varianssin riippuvuutta useista selittävistä muuttujista voidaan mallittaa sekä arvioidaan eri menetelmien sopivuutta teollisuuden laajoihin mittausaineistoihin. Menetelmä mittamaan regression-tyyppin ennusteen epävarmuutta kyselypistettä ympäröivän opetusaineiston mittausten tiheyden perusteella esitetään. Ehdotettua etäisyysmittaa hyödynnetään tutkimuksessa, jossa vertaillaan tilastollisten menetelmien interpolointikykyä. Mahdollisuus ehdollisen varianssin adaptiiviseen mallintamiseen tuodaan julkisuuteen ja siihen esitetään kaksi menetelmää. Tausta ehdotetuille menetelmille käsitellään laajasti.

ISBN-10:
951-42-8261-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Juutilainen Ilmari
Tuotekoodi 013660
13,00 €