Business relationship digitalization. A case study from the steel processing industry, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 24

Vaikka liikesuhteiden digitalisoitumista käsittelevän akateemisen kirjallisuuden määrä on viime aikoina lisääntynyt, nämä julkaisut ovat keskittyneet siihen kuinka digitalisoituminen vaikuttaa liiketoimintaan, eikä niinkään siihen kuinka liikesuhteet digitalisoituvat. Tämä väitöskirja tarkastelee sitä, kuinka digitalisoituminen vaikuttaa liikesuhteisiin ja käsittelee erityisesti sitä, kuinka liikesuhteet digitalisoituvat terästeollisuuden kontekstissa. Väitöskirjan liikesuhteita käsittelevä teoriaosuus on rakennettu liikesuhdekeskustelua dominoivaan Industrial Marketing and Purchasing (IMP) näkökulmaan, kun taas digitalisoitumista käsittelevä teoriaosuus on rakennettu heterogeenisempään digitalisoitumista koskevaan kirjallisuuteen. Liikesuhdekeskustelu toimii pohjana liikesuhteiden tarkastelulle ja digitalisoitumiskeskustelu tuo mukaan mahdollisuuden tarkastella liikesuhteiden digitalisoitumista. Tämän ainutlaatuisen IMP liikesuhde- ja digitalisoitumiskeskustelun yhdistäminen mahdollistaa liikesuhteiden digitalisoitumisprosessia tarkastelevan viitekehyksen laatimisen, jossa kuusi teoriasta tunnistettua tekijää ja ominaisuudet kuvaavat sitä, kuinka liikesuhteet voivat digitalisoitua. Edellä mainitun viitekehyksen lisäksi väitöskirja tarjoaa lukijalle liikkeenjohdollisia apuvälineitä siihen, kuinka etukäteen valittuja liikesuhteita voidaan digitalisoida.

ISBN-10:
951-42-8238-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Salo Jari
Tuotekoodi 013658
20,00 €