Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne, sosiaalinen tuki ja elämänlaatu, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 899

Fibromyalgiaa sairastavien koherenssintunne, sosiaalinen tuki ja elämänlaatu Fibromyalgiaan liittyy useita elämän laatuun laajasti vaikuttavia oireita ja vaivoja, yleisimmin kipua, univaikeuksia ja psyykkisiä ongelmia, kuten uupumusta, masentuneisuutta ja ahdistusta. Tässä tutkimuksessa kuvataan fibromyalgiaa sairastavien kuntoutujien koherenssintunnetta, sosiaalista tukea ja elämänlaatua, sekä niissä tapahtuvia muutoksia vuoden seuranta-aikana. Sosiaalista tukea kuvataan läheisiltä, vertaisryhmältä ja henkilökunnalta saadun tuen avulla. Aineisto on koottu kyselylomakkeella kuntoutuksen alussa sekä noin 4 ja 12 kuukauden kuluttua kuntoutuksesta yhteensä 169 kuntoutujalta, joista 151 oli mukana tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Elämänlaatua kuvataan terveyteen liittyvän elämänlaadun (15D©), sairauden keskeisten oireiden (kipu, uni, uupumus, yleisvointi ja depressio) ja elämään tyytyväisyyden avulla. Elämään tyytyväisyyteen kuuluu tyytyväisyys elämään yleensä ja sen eri osa-alueisiin (kyky huolehtia itsestä, vapaa-aika, työtilanne, taloudellinen tilanne, sukupuolielämä, parisuhde, perhe-elämä, ystävä- ja tuttavasuhteet, terveys, henkiset voimavarat ja fyysinen kunto). Tutkimuksessa kuvataan koherenssintunteessa, sosiaalisessa tuessa ja elämänlaadussa tapahtuvia muutoksia vuoden aikana, koherenssintunteen yhteyttä kuhunkin muuttujaan ja muutosta eri koherenssintunneluokissa.

ISBN-10:
951-42-8265-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Kukkurainen Marja Leena
Tuotekoodi 013657
15,00 €