Electrical properties of road materials and subgrade soils and the use of Ground Penetrating Radar in traffic infrastructure surveys, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 471

Väitöskirjassa on tutkittu tiemateriaalien ja pohjamaalajien sähköisia ominaisuuksia ja niiden vuodenaikaisvaihteluita sekä maatutkatekniikan käyttöä liikenneinfrastruktuurin tutkimuksissa. Aineisto on kerätty pääosin Suomesta, Teksasista, Skotlannista ja Ruotsista. Teksasissa ja Suomessa tehtyjen laboratoriotutkimusten tulosten perusteella kuvataan dielektrisyyden ja sähkönjohtokyvyn suhdetta materiaalin vesipitoisuuteen ja muihin ominaisuuksiin. Laboratoriotutkimukset osoittivat mm., että dielektristä dispersiota havaittiin vain maarakentamisen kannalta huonolaatuisilla materiaaleilla. Koska dispersio syntyy mineraalirakeen ympärillä pääosin heikosti sitoutuneessa adsorptiovesikerroksessa tai kapillaarivesikerroksessa, voidaan teiden ongelmamateriaalit todeta maatutkatekniikalla myös kuivina kesäkuukausina, vaikka tuolloin niiden kantavuus olisikin hyvä. Tiemateriaalien dielektrisyyden ja sähkönjohtokyvyn avulla voidaan kuvata myös muita materiaalien mekaanisia ominaisuuksia, kuten routivuutta, leikkauslujuutta, plastisuutta, tiivistysastetta ja päällysteiden tyhjätilaa. Percoasematekniikalla tehdyt kenttätestit osoittivat, että vuodenaikaisvaihteluiden ja termodynamiikan tuntemus on tärkeää, kun mallinnetaan tierakenteiden mekaanista käyttäytymistä. Työssä esitellään maatutkatekniikan teoriaa, erilaisia mittauskalustoja ja hyviksi ja toimiviksi havaittuja prosessointi- ja tulkintatekniikoita. Lisäksi kuvataan maatutkan sovellusmahdollisuuksia erilaisia liikenneinfrastruktuurin tutkimuksissa. Tutkimus osoittaa, että maatutkan avulla ei voida mitata pelkästään teiden, rautateiden, siltojen ja lentokenttien rakenteiden ja pohjamaan rakenteellista tietoa mutta maatutkan datasisältöä analysoimalla voidaan tehdä arvioita myös niiden teknisestä toimivuudesta ja varhaisessa vaiheessa olevista vaurioista. Parhaat tulokset saavutetaan, kun maatutkaa käytetään ja analysoidaan integroidusti yhdessä muiden rakennetta rikkomattomien tutkimusmenetelmien kanssa.

ISBN-10:
951-42-8221-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Saarenketo Timo
Tuotekoodi 013656
11,00 €