Harjavallan Suurteollisuuspuisto teollisen ekosysteemin esimerkkinä kehitettäessä hiiliteräksen ympäristömyönteisyyttä, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 254

Harjavallan Suurteollisuuspuisto teollisen ekosysteemin esimerkkinä kehitettäessä hiiliteräksen ympäristömyönteisyyttä Teollisessa ekologiassa pyritään aine- ja energiavirtojen tutkimiseen siten, että jäljitellään luontoa lopullisena tavoitteena jätevirtojen eliminointi tai ainakin minimointi. Teollinen ekosysteemi on teollisuuslaitosten ja yhteiskunnan sekä mahdollisesti maatalouden pienellä alueella oleva yhteenliittymä, jonka tavoite on olla osa kestävälle kehitykselle välttämätöntä ekologista, taloudellista ja sosiaalista toimintaa. Harjavallan teollinen ekosysteemi on syntynyt ja kehittynyt Outokummun kehittämän liekkisulatusmenetelmään perustuvien kupari- ja nikkelisulattojen ympärille. Harjavallan Suurteollisuuspuistosta saatuja ajatuksia ja kokemuksia voidaan soveltaa luovasti hiiliteräksen valmistukseen ja muihin vastaaviin teollisuuden aloihin. Eri yritysten keskittyessä omalle ydinosaamisalueelleen voidaan parantaa raaka-aine- ja energiatehokkuutta sekä perustaa uutta paikallista teollisuutta. Terästeollisuus voi siis toimia myös muiden teollisuudenalojen poisteongelmien ratkaisijana tai sekundäärinä raaka-ainelähteenä. Kestävää kehitystä tavoiteltaessa EU:n perinteistä prosessi- ja tuotantoyksikköperusteista ympäristölainsäädäntöä täydennetään tuotelähtöisellä ympäristölainsäädännöllä, jolloin huomioidaan laajemmin koko tuotteen elinkaari. Teräksen ainutkertaisia ominaisuuksia voidaan entisestään parantaa, jos teräksen valmistajat saavat keskittyä omalle ydinosaamisalueelleen. Harjavallan Suurteollisuuspuistosta saatujen kokemusten perusteella voidaan todeta, että työturvallisuus ja teollisuusonnettomuuksia ehkäisevä ja niihin valmistautuva turvallisuustyö on otettava mukaan teollisen ekologiaan. Tarkasteltaessa ihmisen vaikutusta globaalissa viitekehyksessä, voidaan todeta, että ihmiskunnan vaikutus riippuu tulevaisuudessa tehtävistä eettisistä päätöksistä ja päätösten edellyttämistä toimenpiteistä.

ISBN-10:
951-42-8196-9
Kieli:
SU
Tekijät:
Heino Jyrki
Tuotekoodi 013654
14,00 €