Implementing a value-based approach to software assessment and improvement, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 470

Arvolähestymistavan soveltaminen ohjelmistojen ja ohjelmistoprosessien arviointiin ja kehittämiseen Ohjelmistoista on tullut tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme erilaisten tuotteiden ja palveluiden kautta. Ohjelmistoja tuottavien yritysten määrä on kasvanut huomattavasti ja samalla aikaa kilpailu ohjelmistomarkkinoilla on lisääntynyt merkittävästi.Viime vuosikymmenten aikana ohjelmistoprosessien parantaminen on tunnustettu käyttökelpoiseksi tavaksi lisätä ohjelmistokehityksen laatua ja ohjelmistoprosessien kyvykkyyttä. Viime aikoina yhä enemmän huomiota on kuitenkin kohdistunut myös prosessien parantamiseen tarkoitettujen investointien kustannustehokkuuteen sekä ohjelmistokehityksen tuottavuuteen vaikka taloudellinen ajattelu perustuukin osin ohjelmistoteollisuuden alkuajoille. Tässä väitöstutkimuksessa analysoidaan taloudellista ajattelua ohjelmistokehityksessä ja keskustellaan ohjelmistoprosessien kehittämisen kokonaisuudesta ja kustannustehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen analyysin tuloksena syntyy arvopohjainen lähestymistapa, joka sisältää määritelmät arvon, kustannuksen ja arvokkuuden käsitteistä. Kehitetyn lähestymistavan arvioimiseksi ohjelmistoissa ja ohjelmistoprosesseissa kehitetään arvoarviointimenetelmä, joka myöhemmin yhdistetään kyvykkyyspohjaisen arvioinnin kanssa. Yhdistetyn menetelmän nähdään vastaavan paremmin ohjelmistoprosessien ja tuotteiden kehittämisen nykypäiväisiin taloudellisiin haasteisiin. Tutkimustulokset osoittavat että vaikka taloudellisen näkökulman tuomisessa ohjelmistojen ja ohjelmistoprosessien alueelle onkin vielä paljon tekemistä, arvopohjainen lähestymistapa tasoittaa tietämme asian ymmärtämiseen. Tämän lisäksi arvopohjaisia menetelmiä mitä todennäköisimmin tarvitaan myös jo olemassa olevien kyvykkyyspohjaisten arviointimenetelmien kehittämisessä.

ISBN-10:
951-42-8211-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ojala Pasi
Tuotekoodi 013652
16,50 €