Cytochrome P450 enzymes—in vitro, in vivo, and in silico studies, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 895

Uuden lääkkeen kehittämiseen kuluu keskimäärin 10-15 vuotta ja miljardi euroa. Lääkekehityksen tärkeimpiä päämääriä on tuottaa turvallisempia ja tehokkaampia lääkeaineita nykyistä nopeammin. Epäonnistuminen kehitystyössä liittyy usein lääkeaineen epätyydyttäviin metaboliaominaisuuksiin. Perinteisesti metaboliatestaus on suoritettu koe-eläimillä ja lääketeollisuus on suurimpia koe-eläinten käyttäjiä maassamme. Kokeista saatua informaatiota ei voida soveltaa ihmiseen kovin luotettavasti. Tutkimuksessa selvitettiin in vitro ? ja in silico ?tekniikoiden käyttökelpoisuutta lääkemolekyylien seulonnassa. Erityisenä kohteena oli huonosti tunnettu sytokromi P450 (CYP) 2B6 -metaboliaentsyymi. Tuloksena valmistunut tietokonemalli paljasti uutta rakenteellista tietoa CYP2B6-entsyymin toimintaa estävistä aineista ja ennusti luotettavasti in vitro ?menetelmillä havaitut löydökset. Merkittävimpien inhibiittorien vaikutukset selvitettiin kliinisessä kokeessa, joka vahvisti aikaisemmin keinotekoisissa järjestelyissä havaitut tulokset ja paljasti potentiaalisesti vaarallisen lääkeyhteisvaikutuksen. Tutkimuksessa kehitettiin lisäksi ihmiskudoksen avulla suoritettava in vitro -testi, jolla pystytään nopeasti ja kattavasti määrittämään tutkittavien yhdisteiden metaboliaominaisuudet. Tulosten mukaan lääkeaineiden metaboliaominaisuudet voidaan selvittää luotettavasti ja tehokkaasti in vitro ? ja in silico ?tekniikoiden avulla. Menetelmillä voidaan ratkaisevasti vähentää koe-eläinten käyttöä. Uudet tekniikat mahdollistavat ominaisuuksiltaan haitallisten yhdisteiden tunnistamisen sekä lupaavien molekyylien löytämisen jatkotutkimusta varten. Valmistettu metaboliatesti on kaupallistettu onnistuneesti palvelemaan uusien lääkemolekyylien seulontaa. Aikaisempiin tekniikoihin verrattuna menetelmällä saavutetaan merkittävää ajallista ja taloudellista säästöä. Lisäksi tutkimus tuotti uutta tietoa ja muutti vallinnutta käsitystä CYP2B6:n merkityksestä lääkeaineita metaboloivana entsyyminä.

ISBN-10:
951-42-8219-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Turpeinen Miia
Tuotekoodi 013651
14,00 €