Enoyl thioester reductases—enzymes of fatty acid synthesis and degradation in mitochondria, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 474

Mitokondriaaliseen rasvahappojen synteesiin ja hajotukseen osallistuvat enoyylitioesterireduktaasit Rasvahapot sekä niiden synteesi ja hajotus ovat elintärkeitä kaikille eliöille. Näihin toimintoihin osallistuvien komponenttien vikojen aiheuttamat sairaudet osoittavat prosessien tärkeyden elimistön aineenvaihdunnalle. Nisäkkäillä suurin osa rasvahapoista hajotetaan ?-oksidaation kautta mitokondrioissa ja peroksisomeissa, kun taas synteesi tapahtuu sytosolissa monitoiminnallisten entsyymien avulla. On myös esitetty, että yksittäisistä entsyymeistä koostuva synteesireitti toimisi mitokondrioissa. Tunnistimme uuden 2-enoyylitioesterireduktaasin C. tropicalis- ja S. cerevisiae-hiivoista sekä nisäkkäiden vastaavan entsyymin. Havaintomme osoittavat, että entsyymien mitokondriaalinen sijainti ja aktiivisuus ovat välttämättömiä hiivojen kasvulle soluhengityksen avulla. Tulokset viittaavat siihen, että kyseiset entsyymit osallistuvat mitokondriaaliseen rasvahapposynteesiin, joka on välttämätöntä hiivojen soluhengitykselle ja mitokondrioiden morfologialle. Nisäkkään entsyymin samanlainen sijainti, aktiivisuus ja kyky korvata hiivan entsyymi osoittavat, että myös nisäkkäät omaavat todennäköisesti kyvyn mitokondriaaliseen rasvahapposynteesiin. Tutkimme poistogeenisen hiirimallin avulla myös toista mitokondriaalista tioesterireduktaasia, 2,4-dienoyyli-CoA reduktaasia, joka toimii tyydyttymättömien rasvahappojen hajotuksessa. Normaaliolosuhteissa nämä hiiret olivat oireettomia, mutta altistettaessa paastolle niille kehittyi hypoglykemia, rasvamaksa ja vakava kylmäherkkyys. Vaikka tyydyttyneiden rasvahappojen hajotus toimii normaalisti, oireet olivat hyvin samanlaiset kuin hiirimalleilla, joilla normaali ?-oksidaatio on estetty. Tulokset osoittavat tyydyttymättömien rasvahappojen täydellisen hajotuksen tärkeyden elimistön energia-aineenvaihdunnalle ja yksilön hyvinvoinnille.

ISBN-10:
951-42-8243-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Miinalainen Ilkka
Tuotekoodi 013649
15,00 €