Circulating N-terminal fragments of A- and B-type natriuretic peptides: molecular heterogeneity, measurement and clinical application, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 897

Natriureettiset peptidit ovat herättäneet mielenkiintoa uudenlaisina sydän- ja verisuonisairauksien biokemiallisina merkkiaineina. Kohonneita pitoisuuksia voidaan hyödyntää sydänperäisten tautien seulonnassa, ennusteen tekemisessä ja hoidon seurannassa. Olemassaoleviin testimenetelmiin liittyy kuitenkin useita analyyttisiä ongelmia, kuten määritysten tarkkuus ja kalibrointi. Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää verenkierrossa esiintyvien aminoterminaalisten A- ja B-tyypin natriureettisten peptidien (NT-proANP ja NT-proBNP) molekyylimuotoja sekä kehittää niiden määrittämiseen luotettavia ja uudenlaisia menetelmiä kliinisin sovellutuksin. NT-proANP:lle ja NT-proBNP:lle kehitettiin luotettavat immunomääritysmenetelmät, jotka perustuivat rekombinanttitekniikalla tuotettuihin kalibraattoreihin ja spesifisiin antiseerumeihin. Lisäksi kehitettin määritysmenetelmä, nk. NT-proXNP määritys, jonka avulla voidaan yhtäaikaisesti määrittää sekä NT-proANP:n että NT-proBNP:n pitoisuus verenkierrossa. Peptidien molekyylimuotoja tutkittiin kromatografisin keinoin ja huomattiin, että NT-proANP ja etenkin NT-proBNP ovat heterogeenisiä plasmassa ja seerumissa. Molekyylit nirhautuvat molemmista päistään aiheuttaen riskin virheellisille testituloksille. Lisätutkimukset rekombinanttipeptideillä osoittivat, että NT-proANP- ja NT-proBNP-molekyylien keskiosat ovat hyvin kestäviä erilaisissa säilytysolosuhteissa, jopa huoneenlämmössä. Tämän vuoksi luotettavimmat määritysmenetelmät on kohdistettava tunnistamaan molekyylien keskiosat. Kaikki väitöskirjassa kehitetyt testimenetelmät olivat sovellettavissa kliinisiin näytteisiin. NT-proXNP:n diagnostinen osuvuus oli yhtä hyvä tai jopa hieman parempi kuin erillisten NT-proANP- ja NT-proBNP-määritysten. Lisäksi NT-proANP:n ja NT-proBNP sydäntapahtumien ennustearvoa tutkittiin väestöpohjaisessa miesaineistossa. Molemmat peptidit ennakoivat kuolleisuutta ja sairastuvuutta lisäten perinteisten riskitekijöiden ennustearvoa.

ISBN-10:
951-42-8245-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ala-Kopsala Minna
Tuotekoodi 013648
15,00 €