Employee worktime control and health, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 894

Työaikojen hallinta ja terveys Työaikojen hallinnan merkitys terveydelle on tunnettu työstressitutkimuksen alalla huonosti. Tässä väitöskirjatyössä oletettiin, että työaikojen hallinta voisi vähentää stressiä ja edistää terveyttä. Tutkimus toteutui osana Kunta10 ?tutkimusta. Koettua työaikojen hallintaa ja terveyttä koskevat kyselyvastaukset (v. 1997: n=6442; ja vv. 2000-01: n=32299) linkitettiin palkanmaksurekisterien sairauspoissaolotietoihin. Työaikojen hallinnan mittari sisälsi koetut vaikutusmahdollisuudet työpäivän alkamis- ja päättymisajankohtiin, taukoihin, yksityisasioiden hoitamiseen työaikana, työvuoroihin, lomien ja vapaapäivien ajankohtiin sekä palkattomien vapaiden pitämiseen. Seurantakyselyssä kartoitettiin myös vaikutusmahdollisuudet työpäivän pituuteen. Naisilla huono työaikojen hallinta ennusti huonoksi koettua terveyttä, psyykkistä rasittuneisuutta sekä lääkärintodistusta vaativia yli kolmen päivän mittaisia sairauspoissaoloja. Miehillä huono työaikojen hallinta ei vaikuttanut itsearvioituun terveyteen, mutta ennusti sairauspoissaoloja, jos heillä oli lapsia tai he tekivät ruumiillista työtä. Hyvä työaikojen hallinta vähensi työstressiin liittyviä sairauspoissaoloja. Stressiä kuvattiin työn kovien vaatimusten ja huonon hallinnan yhdistelmällä sekä koettujen ponnistelujen ja palkkioiden epäsuhdalla. Pitkiä kotityötunteja, työmatkatunteja ja totaalityötunteja tekeville koitui runsaasti lääkärintodistusta vaativia sairauspoissaoloja, joita kuitenkin samanaikainen hyvä työaikojen hallinta vähensi. Pitkät palkkatyötunnit eivät lisänneet sairauslomia. Tutkimus tuo työstressikirjallisuuteen vallitsevia malleja täydentävää tietoa työn ulkopuolisten tekijöiden merkityksestä työntekijöiden terveydelle. Tulokset kannustavat edistämään työntekijöiden mahdollisuuksia työaikojensa hallintaan sekä terveyden edistämisen että kokopäivätyön ja kotityön yhteensovittamisen näkökulmista.

ISBN-10:
951-42-8217-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ala-Mursula Leena
Tuotekoodi 013647
12,00 €