Sex chromosomes in human tooth root growth. Radiographic studies on 47,XYY males, 46,XY females, 47,XXY males and 45,X/46,XX females, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 885

Tutkimukset sukulaisilla, sukupuolikromosomien suhteen poikkeavilla yksilöillä ja molekulaaritasolla ovat osoittaneet ihmisen sukupuolikromosomien (X ja Y) geenien vaikutuksen hampaan kruunun koon määräytymiseen. Y kromosomi lisää kiilteen ja hammasluun kasvua, kun taas X kromosomin kasvua lisäävä vaikutus rajoittuisi pääosin kiilteen muodostumiseen. Kruunujen koossa ilmenee sukupuoliero, mikä on tulosta erityisesti Y kromosomin vaikutuksesta hammasluun kasvuun. Kruunun valmistumisen jälkeen alkaa juuren kehitys. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia juurten kasvua ihmisen pysyvissä hampaissa sukupuolikromosomien määrän suhteen poikkeavilla henkilöillä ja naisilla, joilla on miesten sukupuolikromosomit. Tutkimus saattaa edelleen valottaa yleensä somaattisten sukupuolierojen kehittymisprosessia ihmisellä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli osa prof. Lassi Alvesalon Kvantti tutkimusprojektiin osallistuneista henkilöistä. Hampaiden juurten lopulliset pituudet mitattiin panoraama hammasröntgenkuvista. Tulokset osoittivat, että ylimääräiset sukupuolikromosomit lisäsivät hampaiden juurten lopullista pituutta ja puutos sukupuolikromosomien määrässä lyhensi juuria normaalimiehiin ja -naisiin verrattuna. Naisilla, joilla on miesten sukupuolikromosomisto, juurten pituus oli rinnastettavissa normaalimiehiin. Voitiin päätellä, että juurten kasvumuutokset ilmenevät lopullisessa muodossaan kahdeksan ja neljäntoista ikävuoden välillä. Tulokset viittaavat vahvasti siihen, että Y kromosomin juurten kasvua lisäävä vaikutus on suurempaa kuin X kromosomin, mistä seuraisi havaittu sukupuolten välinen juurten kokoero. Miesten hampaiden juuret olivat pidemmät kuin naisten. On mahdollista, että hampaan kruunun ja juuren kasvuun vaikuttavat samat geenit X ja Y kromosomeissa.

ISBN-10:
951-42-8169-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lähdesmäki Raija
Tuotekoodi 013646
12,00 €