Utilisation of non-linear modelling methods in flue-gas oxygen-content control, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 257

Epälineaarisia menetelmiä on hyödynnetty mallinnettaessa voimalaitoksen savukaasun jäännöshappipitoisuuden säätöjärjestelmän prosesseja. Tavoitteeena on vähentää NOx- ja CO-päästöjä parantamalla säätöjärjestelmää. Tutkimalla savukaasupäästöjen säätöstrategiaa, päästöihin vaikuttavat päätekijät on määritetty. Rakennettu simulaattori matkii todellista automaatiojärjestelmää ja fyysisiä prosesseja. Simulaattorin prosessimallit ovat: savukaasun jäännöshappipitoisuuden malli, sekundääri-ilma malli, primääri-ilma malli ja polttoaineen syöttöruuvin malli. Mallintaminen on keskittynyt kahteen malliin: savukaasun jäännöshappipitoisuuden malliiin ja sekundääri-ilma malliiin. Tällöin palaminen on epälineaarinen, aikamuuttuva, muuttuvaviiveinen monimuuttujaprosessi ja sekundääri-ilmamalli on epälineaarinen, aikamuuttumaton (periaatteessa), monimuuttujasysteemi. Sekä ilmiöpohjaista mallintamista (massa- ja energiataseet) että kokeellista mallintamista (neuroverkot) on hyödynnetty Wiener/Hammerstein-rakenteissa. Prosessitietämystä on mahdollista hyödyntää mallin muokkauksessa ja siksi savukaasun jäännöshappipitoisuuden malli voidaan virittää paikan päällä. Simulaattori esilaskettuine arvoineen testattiin eräällä täysikokokoisella voimalaitoksella ja pilot-kokoisella kiertoleijukattilalla. Tulokset voimalaitokselta olivat merkittäviä, koska NOx-päästöt vähenivät merkittävästi kasvattamatta CO-päästöjä.

ISBN-10:
951-42-8240-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Leppäkoski Kimmo
Tuotekoodi 013645
14,00 €