Environmental information from the Svalbard ice core for the past 800 years, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 469

Jäätiköltä kairatut jäätikkönäytteet ovat yksi parhaimmista menneen ilmaston ja ympäristön tiedonlähteistä. Jos sulamista ei tapahdu jokaiseen jääkerrokseen pakkautunut yksityiskohtainen tieto kuvaa sen hetkisen ilmakehän koostumusta. Tässä väitöskirjassa tutkittiin jäätikkönäytettä, joka kairattiin monikansallisena yhteistyönä Huippuvuorilta Lomonosovfonnan jäätiköltä vuonna 1997. Jään paksuus kairauspaikalla oli runsaat 120 metriä ja se koostui 800 vuoden ajalta kertyneistä jääkerroksista. Huippuvuoret ovat merkittävä alue tutkittaessa ympäristönmuutosta, koska ne ovat alttiina Euraasian teollistuneille alueille. Globaalisti katsoen Huippuvuoret ei ole kaukana teollistuneesta Euroopasta. Pohjoiset ilmamassat kuljettavat ihmisen toiminnan synnyttämiä kaasuja ja ilman epäpuhtauksia arktisille alueille. Puhtaan ja herkän arktisen luonnon vuoksi jo pienetkin ihmisen aiheuttamat muutokset havaitaan helposti. Nitraatti- ja sulfaattipitoisuuksien kasvu havaittiin jäänäytteessä kahden viime vuosisadan aikana ja erityisen voimakkaana 1950-luvulla. Vastaavasti 1980-luvulla asetetut päästörajoitukset ja niiden tiukentuminen olivat myös havaittavissa. Suurin osa nitraatti- ja sulfaattilaskeumasta on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä teollisuusmaiden liikenteessä ja voimalaitoksissa. Vuonna 1783 Islannissa purkautunut Laki tulivuori on selvin tulivuoren purkaus, joka havaittiin jäätikkönäytteistä kohonneina sulfaattipitoisuuksina. Myös Laki purkauksesta ilmaan vapautuneet kiinteät partikkelit havaittiin jäätikön kerroksissa. Jo sijaintinsakin vuoksi suurin osa jäätikölle kulkeutuneista ioneista on pääosin merestä, joten suurimmat määritetyt pitoisuudet ovat natriumilla ja kloridilla. Kalsium on alkuperältään pääosin lumettomasta maaperästä, sen pitoisuus kertoo lumen määrästä ja myös ilman lämpötilasta.

ISBN-10:
951-42-8184-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kekonen Teija
Tuotekoodi 013643
14,00 €