Salmon cardiac peptide as a model for natriuretic peptide secretion. The role of mechanical load, temperature and endothelin-1, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 890

Natriureettiset peptidit ovat sydämen erittämiä hormoneja, joilla on tärkeä merkitys elimistön suola- ja nestetasapainon sekä verenpaineen säätelyssä. Tärkein natriureettisten peptidien eritystä lisäävä tekijä on sydänsolujen venytys. Natriureettisten peptidien eritys lisääntyy siten sydämen kuormituksen kasvaessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden lohelta löydetyn natriureettisen hormonin (sCP, salmon cardiac peptide) eritykseen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti tutkittiin sydämen mekaanisen kuormituksen, lämpötilan ja endoteliini-1-hormonin (ET-1) vaikutuksia käyttäen kammion perfuusio- ja in vivo -menetelmiä. Vertaamalla lohen ja nisäkkäiden natriureettisten peptidien järjestelmiä pyrittiin saamaan uutta tietoa natriureettisten peptidien evoluutiosta. Lohi (Salmo salar) valittiin tutkimusmalliksi, koska sen elimistö joutuu luonnostaan alttiiksi suurelle suola- ja nestekuormitukselle. Sen elimistössä täytyy siten olla tehokkaat mekanismit ylimääräisen suolan ja nesteen poistolle. Tulokset osoittivat, että lohen kammiossa on varastoituna sCP:n prohormonia, kun taas verenkierrossa esiintyy kypsää hormonimuotoa. sCP erittyy nopeasti tarpeen tullen, mutta sen geeniekspression voimistuminen on hidas tapahtuma. Sydämen mekaaninen kuormitus on tärkeä sCP:n eritystä lisäävä tekijä, kun taas lämpötila säätelee hormonin poistumista verenkierrosta. Myös ET-1 lisää sCP:n erittymistä lohen kammiosta. Lisäksi ET-1:llä ja b-adrenergisella stimulaatiolla on huomattava yhteisvaikutus lohen kammion endokriiniseen toimintaan. Sydänhormonijärjestelmä lohen kammiossa muistuttaa osittain ANP-järjestelmää nisäkkäiden eteisessä. Toisaalta lohen sydänhormonijärjestelmässä on myös lajille ominaisia erityispiirteitä. Lohen sydänhormonijärjestelmä toimii siten ainutlaatuisena mallina natriureettisten peptidien biologian tutkimuksessa.

ISBN-10:
951-42-8199-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Vierimaa Heidi
Tuotekoodi 013641
16,00 €