Alternative housing environments for the elderly in the information society. The Finnish experience, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 245

Ikäihmisten asumisen vaihtoehtoja tietoyhteiskunnassa Tämän tutkimuksen tavoitteena on toisaalta tarkastella ikäihmisten palveluasumiseen muuttamisen syitä ja toisaalta ymmärtää ikääntyneiden elämäntyyleissä tapahtuvia muutoksia ja niiden yhteyksiä laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Asumisen osalta tarkoituksena on etsiä vaihtoehtoja, jotka sopisivat erilaisiin elämäntyyleihin ja tarjoaisivat ikääntyville mahdollisuuksia valita itselleen sopivimpia asuinympäristöjä. Lähtökohdaksi on valittu ikääntyneiden näkökulma ja sosiaalisen vanhenemisen viitekehys. Tulevaisuuden asumisen suunnittelussa esteettömyyskriteerien lisäksi perinteisen suomalaisen maalaisasumisen sosiaalisten ja psykologisten aspektien ymmärtäminen tarjoaa uuden näkökulman asuinympäristöjen kehittämiseen tietoyhteiskunnassa. Asuntoarkkitehtuuri sisältää jo monipuolisia tilajärjestelyjä ja tuotannollisen ominaisuuden, joka muodostaa eritasoisia sosiaalisia järjestyksiä ja integraatiota. Perinteisen suomalaisen maaseutuasumisen muoto, tupa, sovellettuna tietoyhteiskuntaan ylittää kodin fyysiset rajat ja integroituu verkostomaailman palvelumahdollisuuksiin. Tämä tupa-malli sekä asuinyksikkö- että asuintalotasolla sopii ikäihmisille siinä missä tietoyhteiskunnan elämäntapaankin. Tupa-malli toimii vaihtoehtoisena tilana ikääntyville: ensinnäkin paikkana, jossa voi ikääntyä yhteiskunnan tuotantokykyisenä jäsenenä eläkkeelle jäämisen jälkeen ja toiseksi paikkana toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä, jota asuinyhteisö ja tietoyhteiskunnan palvelut tukevat. Suomalaisen maaseutuasumisen periaatteiden uudelleentulkintaan perustuva teema-asuminen tarjoaa mahdollisuuden sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen että tiedon ja taidon välitykseen eri sukupolvien välillä, ja samalla auttaa välttämään eristymistä ja sosiaalista syrjäytymistä tietoyhteiskunnassa.

ISBN-10:
951-42-8081-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Özer-Kemppainen Özlem
Tuotekoodi 013627
16,50 €