Human cold exposure, adaptation and performance in a northern climate, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 876

Hankkeessa tarkasteltiin kyselytutkimuksella suomalaisten talviaikaisen kylmäaltistuksen määrää ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa arvioitiin myös, sopeutuvatko kaupungissa asuvat ihmiset kylmään talvella. Lisäksi selvitettiin laboratoriolosuhteissa kylmään sopeutumisen merkitystä psyykkiseen ja fyysiseen toimintakykyyn kylmässä. Tarkasteltavaksi valittiin toimintakyvyn muotoja, jotka ovat fyysisesti kevyitä ja vaativat tarkkaavaisuutta ja keskittymistä (psyykkinen toimintakyky ja tasapainon säätely). Tulokset osoittavat, että suomalaisten keskimääräinen altistuminen kylmälle talvella on 4% kokonaisajasta. Merkittävin määrä kylmäaltistuksesta tapahtuu vapaa-aikana sekä ulkotyöammateissa (esim. maanviljelys, metsätyö, tehdas-, kaivos- tai rakennustyö). Vapaa aikana kylmälle altistuvat enemmän ne, jotka työskentelevät ulkotyöammateissa, ovat eläkeläisiä, kotirouvia tai työttömiä, tai harrastavat säännöllisesti liikuntaa ja ilmoittavat terveydekseen keskitasoisen tai paremman. Miehet altistuvat kylmälle enemmän kuin naiset sekä työssä että vapaa-aikana. Kokeellinen tutkimus osoitti vuodenaikaiseroja kaupungissa asuvien ihmisten iholämpötila-, verenkierto-, aineenvaihduntavasteissa sekä kylmänherkkyydessä niin, että vasteet voimistuvat talviaikaan, mikä ei muistuta tavanomaista kylmäsopeutumiseen liittyvää tottumista, vaan viittaa enemmän sopeutumisen puuttumiseen. Tehtävän vaikeusasteesta riippuen, kylmä joko heikensi tai paransi psyykkistä toimintakykyä. Muutokset johtuvat mahdollisesti kylmän epämiellyttävyydestä johtuvan tarkkaavaisuuden häiriytymisen tai vireystilan muutoksista. Koko kehon kylmäaltistus lisäsi vartalon huojuntaa 70-90%, mikä viittaa heikentyneeseen tasapainon säätelyyn kylmässä. Toistetut altistukset kylmälle aiheuttivat kylmään sopeutumista vaimentaen fysiologisia vasteita, mutta muutosten merkitys psyykkiseen toimintakykyyn ja tasapainon säätelyyn oli vähäinen.

ISBN-10:
951-42-8088-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Mäkinen Tiina M.
Tuotekoodi 013622
14,50 €