Assembly and secretion of recombinant human collagens and gelatins in the yeast Pichia pastoris, and generation and analysis of knock-out mice for collagen prolyl 4-hydroxylase type I, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 879

Kollageenit ovat soluväliaineen rakenneproteiineja, jotka toimivat mm. ihon, luiden ja jänteiden tukiaineena. Kollageenien biosynteesissä kollageeni-prolyyli-4-hydroksylaasientsyymeillä (C-P4H) on keskeinen rooli, sillä niiden katalysoima hydroksiproliinien muodostuminen tekee kolmoiskierteisen kollageenimolekyylin rakenteesta stabiilin nisäkkään ruumiinlämmössä. Kollageeneja ja gelatiineja käytetään useissa lääketieteellisissä sovelluksissa, mm. rokotteiden aineosina. Lisäksi elintarviketeollisuus käyttää gelatiinia moniin tarkoituksiin. Tavallisimmin kollageeneja ja gelatiineja saadaan teuraseläimistä ja näin tuotetut eläinperäiset kollageenit saattavat sisältää taudinaiheuttajia tai ne voivat aiheuttaa allergisia reaktioita joutuessaan ihmiselimistöön. Rekombinanttitekniikalla ihmisgeeneistä tuotetut kollageenit ovat tasalaatuisia, puhtaita materiaaleja, jotka ovat ihmiselimistön kollageenien kaltaisia. Tässä työssä tuotettiin rekombinanttikollageeneja Pichia pastoris ?hiivassa ja havaittiin, että kollageeniketjun C-propeptidin korvaaminen foldon-domeenilla tehosti kolmoiskierteisen rakenteen muodostumista. Lisäksi tutkittiin lyhyiden kollageenifragmenttien, gelatiinien, eritystä hiivassa ja erityisesti fragmentin koon ja kolmoiskierteisen muodon vaikutusta eritykseen. Tutkimuksessa tuotettiin myös poistogeeninen hiiri, jolta puuttuu toimiva tyypin I C-P4H -entsyymin geeni. Poistogeenisten hiirten havaittiin kuolevan sikiökauden puolivälissä tyvikalvojen hajoamisen vuoksi. Näissä hiirissä tyypin IV kollageeni ei muodostanut normaaleja tyvikalvorakenteita. Sen sijaan säikeiset kollageenit muodostuivat normaalisti, tosin säikeiden halkaisija oli hieman suurempi. Tyypin I C-P4H on siis sikiönkehityksessä välttämätön entsyymi ja muut C-P4H isoentsyymit eivät kykene kompensoimaan sen puuttumista.

ISBN-10:
951-42-8103-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Pakkanen Outi
Tuotekoodi 013621
11,00 €