MRI of herniated nucleus pulposus. Correlation with clinical findings, determinants of spontaneous resorption and effects of anti-inflammatory treatments on spontaneous resorption, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 877

Lanneselän välilevytyrän magneettikuvaus.Kuvauslöydösten yhteys kliinisiin löydöksiin, luonnollista paranemista ennustavat tekijät ja tulehdusta estävien hoitojen vaikutus luonnolliseen paranemiseen Tutkimuksen tarkoitus oli arvioida magneettikuvauslöydösten (MK) yhteyttä kliinisiin löydöksiin iskiaspotilailla. Lisäksi arvioitiin lanneselän välilevypullistuman luonnolliseen pienenemiseen vaikuttavia tekijöitä ja kahden tulehdusta estävän lääkkeen vaikutusta välilevypullistuman pienenemiseen (hermojuuren viereinen metyyliprednisoloni ruiske ja laskimonsisäinen infliximabi, joka on monoklonaalinen TNF? estäjä). Välilevypullistuman tilavuutta, tehostuman paksuutta, tehostuman kattavuutta ja välilevypullistuman Komorin luokitusta seurattiin toistetuilla magneettikuvauksilla ja samalla seurattiin kliinisten oireiden kuvaa. Välilevypullistuman varjoainetehostuman kattavuudella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys pullistuman suurempaan luokitukseen. Kliinisillä oireilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tehostuma muuttujiin tai pullistuman tilavuuteen. Paksumpi varjoainetehostuma, suuri välilevypullistumaluokitus (Komori luokitus) ja 41-50 vuoden ikä olivat yhteydessä nopeampaan pullistuman pienenemiseen. Kliiniset oireet vähenivät nopeamman pullistuman pienemisen mukaisesti. Keittosuola ja metyyliprednisoloni ruiskeiden vaikutuksella ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää eroa vällilevypullistuman pienenemiseen vuoden seuranta-aikana. Myöskään tehostuma-muuttujissa ei todettu merkitsevää eroa keittosuola ja metyyliprednisoloni ryhmissä. Keittosuolainfuusion ja infliximabi-infuusion saaneiden välillä ei ollut merkitsevää eroa pullistuman tilavuuden pienemisessä.

ISBN-10:
951-42-8094-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Autio Reijo
Tuotekoodi 013620
12,00 €