Surgically treated acute acalculous cholecystitis in critically ill patients, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 878

Tehohoitopotilaan kivetön sappirakon tulehdus Osalle tehohoitopotilaista kehittyy kriittisen sairauden tai vakavan vamman yhteydessä sappirakon tulehdus vaikka sappirakossa ei olisikaan kiviä. Tämä tauti tunnetaan huonosti, sen diagnoosi on vaikea eikä hoidosta olla yksimielisiä. Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osaston potilaista sappirakon poisto kivettömän tulehduksen vuoksi tehtiin vuosina 2000-01 ja 2003-04 yhteensä 73:lle potilaalle. Tässä tutkimuksessa selvitettiin näiden potilaiden kliinisiä tietoja sekä tilaan liittyviä elintoimintahäiriöitä. Vaikea infektio ja suuri verisuonikirurginen toimenpide olivat yleisimmät tehohoitoon johtaneet syyt. Potilaat olivat jo teholle tullessaan vaikeasti sairaita ja sappirakon poistopäivänä potilailla oli keskimäärin kolmen tärkeän elinsysteemin vaikea toimintahäiriö. Potilaat, joilla sappirakon tulehdus oli ainoa poikkeava leikkauslöydös, toipuivat leikkauksesta hyvin. Tutkimuksessa selvitettiin myös sappirakon seinämän histologisia muutoksia kivettömässä ja kivellisessä tulehduksessa. Kivettömän tulehduksen tyypillisiä löydöksiä olivat valkosolujen kertyminen sappirakon verisuonten seinämiin, lymfasuonten laajeneminen sekä sappinesteen tunkeutuminen rakon seinämään. Avohoidossa kehittyvälle kivelliselle tulehdukselle tyypillisiä muutoksia olivat epiteelipuutokset, runsas tulehdussolukko sekä lihaskerroksen kuolio. Myös tiivisliitosproteiinien (claudin 1-4, occludin, ZO-1, e-cadherin) esiintymisessä sappirakon seinämässä oli eroja kivettömässä ja kivellisessä tulehduksessa. Kivetön sappirakon tulehdus kehittyy vakavan sairauden yhteydessä osana monielinvauriota. Histologisten tutkimusten perusteella kyseessä on eri tauti kuin kivellinen tulehdus ja vatsanalueen verenkiertovajaus ja yleistynyt tulehdusvastereaktio ovat todennäköisesti merkittäviä kivettömän tulehduksen syntyyn vaikuttavia tekijöitä.

ISBN-10:
951-42-8097-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Laurila Jouko
Tuotekoodi 013619
11,00 €