Pd/Al2O3 -based automotive exhaust gas catalysts. The effect of BaO and OSC material on NOx reduction, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 238

Väitöskirjatyössä tutkittiin yhdeksän erilaisen Pd/alumina (Pd/Al2O3) -pohjaisen metallimonoliittikatalyytin aktiivisuutta typen oksidien pelkistyksessä. Katalyytteihin lisättiin erikseen tai yhdessä promoottorina toimivaa hapenvarastointiainetta eli OSC-materiaalia (Cex-1ZrxO2 sekaoksidi) sekä stabilisaattorina toimivaa bariumoksidia (BaO). Lisäaineiden tarkoituksena oli parantaa Pd-katalyytin ominaisuuksia, kuten aktiivisuutta, selektiivisyyttä sekä lämmönkestävyyttä pakokaasukatalyysiä simuloivissa reaktioissa. Väitöskirjassa tutkittiin NO:n pelkistystä sekä CO:n ja eteenin hapetusta eri reaktio-olosuhteissa (rikas, stoikiometrinen ja laiha reaktiokaasuseos). Myös BaO:n ja OSC:n sekä näiden lisäystavan vaikutusta tarkasteltiin katalyytin toimintaan. Lopuksi tarkasteltiin katalyytin ikäyttämisen vaikutusta. Katalyyttien toiminnassa tapahtuneiden muutosten ja havaittujen ilmiöiden selvittämiseksi käytettiin useita erilaisia tutkimusmenetelmiä, kuten in situ DRIFT, aktiivisuusmittaukset, N2-fysisorptio (BET), CO-kemisorptio, dynaaminen OSC-mittaus sekä röntgendiffraktiospektroskopia (XRD). Katalyyttien ikäyttämisessä käytettiin ns. Rapid Ageing in Hot in Laboratory (RAHLAB) -menetelmää. Katalyytin pinnalla tapahtuvat CO:n ja eteenin hapetusreaktiot sekä NO:n pelkistysreaktiot riippuvat reaktio-olosuhteista. Katalyyttiin tehdyt OSC- ja BaO-lisäykset aktivoivat sekä hapetus- että pelkistysreaktioita. Kun katalyyttimateriaali oli ensin ikäytetty, katalyytin valmistusvaiheen OSC-materiaalin lisäysjärjestyksen vaikutus katalyytin toimintaan oli suurempi. Sen sijaan BaO:n lisäysjärjestyksen vaikutus oli pientä. Yleisesti havaittiin ikäyttämisen heikentävän katalyytin aktiivisuutta, selektiivisyyttä ja stabilisuutta.

ISBN-10:
951-42-8055-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kolli Tanja
Tuotekoodi 013617
12,00 €