ERp57—Characterization of its domains and determination of solution structures of the catalytic domains, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 873

ERp57-domeenien karakterisointi ja katalyyttisten domeenien rakennemääritys liuoksessa Proteiinien oikea kolmiulotteinen rakenne on ensiarvoisen tärkeä niiden oikealle toiminnalle fysiologisissa olosuhteissa. Proteiinit alkavat laskostua kolmiulotteisiksi molekyyleiksi jo proteiinisynteesin aikana. Useissa proteiineissa on kysteiinitähteitä, jotka muodostavat rakenteita stabiloivia, proteiininsisäisiä ja proteiinien välisiä rikkisiltoja. Rikkisiltojen muodostuminen tapahtuu solussa solulimakalvostossa. Proteiinidisulfidi-isomeraasi (PDI) on monitoiminnallinen entsyymi, joka katalysoi rikkisiltojen muodostumista. PDI-perhe on ryhmä proteiineja, jotka muistuttavat vähintään yhdeltä rakennealayksiköltään tioredoksiinia. PDI on tämän proteiiniperheen parhaiten tutkittu entsyymi, joka muodostuu neljästä rakennealayksiköstä, domeenista, jotka merkitään a-b-b?-a?. Näistä domeeneista a ja a? ovat katalyyttisesti aktiivisia ja osallistuvat rikkisiltojen muodostumiseen. Katalyyttisen aktiivisuutensa lisäksi PDI:llä on merkittävä tehtävä kahden proteiinikompleksin alayksikkönä: tetrameerisen kollageeniprolyyli-4-hydroksylaasin (C-P4H) ja dimeerisen mikrosomaalisen triglyseridien siirtäjäproteiinin. ERp57 on PDI-perheen jäsen, joka katalysoi glykoproteiinien rikkisiltojen muodostumista yhdessä kalneksiinin ja kalretikuliinin kanssa. Se on aminohappojärjestykseltään 56%:sti samankaltainen kuin PDI ja se myös muodostuu neljästä domeenista. Samankaltaisuudesta huolimatta ERp57 ei pysty korvaamaan PDI:tä C-P4H:n alayksikkönä. Viime aikoihin asti PDI-perheen rakenteista on tunnettu vain PDI:n a:n ja b:n kolmiulotteiset rakenteet. Tässä tutkimuksessa ERp57?proteiinin domeenirajat määritettiin ja domeenit karakterisoitiin. Katalyyttisesti aktiivisten domeenien, a ja a?, liuosrakenteita tutkittiin ydinmagneettisen resonanssispektroskopian avulla.

ISBN-10:
951-42-8053-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Silvennoinen Laura
Tuotekoodi 013613
11,00 €