Supply chain management and industry cyclicality. A study of the Finnish sawmill industry, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 22

Tutkimuksessa kuvataan suomalaisen sahateollisuuden suhdannevaihteluja 1970-2000 ja kartoitetaan mahdollisuuksia lieventää toimialan syklisyyttä paremmalla toimitusketjun hallinnalla. Useimmat tähänastiset tutkimukset ovat keskittyneet lyhyen aikavälin ennusteiden ja ekonometristen mallien luomiseen. Tämä tutkimus korostaa pitkän aikavälin kontekstin merkitystä ja toimitusketjun toimijoiden näkökulmaa syvemmän ymmärtämisen saavuttamiseksi syklisyydestä ja selitysten löytämiseksi suhdannevaihtelua ylläpitävistä ja kiihdyttävistä tekijöistä. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston muodostivat pääasiassa alan toimijoiden teemahaastattelut. julkiset tilastotiedot, lehtiartikkelit ja sahateollisuuden keskusjärjestöjen sekä yksittäisten yritysten dokumentit. Suhdannevaihteluja ei ole pidettävä pelkästään objektiivisena taloudellisena ilmiönä, johon sahatavaran toimitusketjun toimijat eivät voi vaikuttaa. Toimitusketjun rakenteet ja ketjun toimijoiden omaksumat käyttäytymismallit nousevat tässä tutkimuksessa pääasiallisiksi toimialan syklisyyttä selittäviksi tekijöiksi. Tutkimuksen mukaan sahateollisuuden toimijoilla on mahdollisuuksia lieventää suhdannevaihteluja toimitusketjun rakenteiden muutoksilla, suosimalla tiiviimpiä ja pitkäaikaisempia liiketoimintasuhteita, keskittymällä korkealaatuisiin asiakastuotteisiin sekä pyrkimällä kehittämään informaation kulkua, yhteistyötä ja avoimuutta koko sahatavaran toimitusketjussa.

ISBN-10:
951-42-8073-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Holma Heikki
Tuotekoodi 013611
20,00 €