A self-assessment based method for post-completion audits in paper production line investment projects, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 247

Investointiprojektien arviointimenetelmä paperituotantolinjoille Isot paperikoneinvestoinnit ovat osa metsäteollisuusyritysten strategian toteuttamista, ja vastaavasti menestyksekkäät investointiprojektit luovat perustaa yrityksen menestymiselle myös tulevaisuudessa. Metsäteollisuuden globaali toimintaympäristö on kuitenkin nykyisin erittäin haasteellinen, minkä vuoksi investointiprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät on pystyttävä arvioimaan kokonaisvaltaisesti. Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi investointiprojektien jälkiarviointimenetelmä paperituotantolinjoille. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kokonaisvaltainen arviointimenetelmä, joka tuottaa tietoa yritysjohdon päätöksenteon tueksi, pystyy mittamaan mielipidearvioita ja teknistä suorituskykyä sekä on käytännössä projektiryhmien sovellettavissa. Vastaavaa menetelmää ei ole ollut aiemmin käytettävissä. Nyt kehitetty arviointimenetelmä perustuu Malcolm Baldrige ?itsearviointimenetelmään, jossa on hyödynnetty Kaplan&Nortonin kehittämää Strategiakartta-mallia. Arviointiin on sisällytetty kolme projektien onnistumisen kannalta keskeistä tarkastelunäkökulmaa: projektin tavoitteet (T), riskien hallinta (R) ja yrityksen strategia (S). Näitä TRS-näkökulmia käytetään projektiarvioinnin osittamiseen seitsemällä eri tarkastelualueella, millä edelleen voidaan kuvata kokonaisvaltaisesti investointiprojektin profiili. Lisäksi väitöstutkimus sisältää kuvauksen investointiprosessin kehittämisestä sekä työkaluja yhteismitallisen arvioinnin suorittamiseksi. Menetelmän toimivuus on testattu case-investointiprojektissa. Menetelmää voidaan jatkossa soveltaa metsäteollisuusyrityksen investointitoiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen. Menetelmän perusteita on mahdollista hyödyntää myös muilla teollisuudenaloilla.

ISBN-10:
951-42-8123-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jortama Timo
Tuotekoodi 013610
17,50 €