Autoantibodies binding citrullinated type I and II collagens in rheumatoid arthritis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 881

Nivelreuma (RA) on autoimmuunisairaus, jonka aiheuttajaa ei tunneta. RA:n esiintyvyys aikuisilla on 0.5?1.0 %. RA:han sairastuu vuosittain 39/100 000 suomalaista aikuista. Naiset sairastavat tautia kolme kertaa yl. kuin miehet. RA aiheuttaa ruston ja luun syöpymistä ja voi tuhota koko nivelen. Diagnoosi perustuu pääasiassa taudin kliinisiin piirteisiin. Yhdysvaltain reumajärjestön (ACR) 1987 esittämät kriteerit ovat yl. käytössä. Toteamiseen ei ole spesifistä laboratoriotestiä. Perinteinen reumatekijä (RF) on 70?80 % potilaista. Muita RA-potilaan seerumista esiintyviä vasta-aineita ovat antiperinukleriaaritekijä (APF), keratiinivasta-aineet (AKA) ja vasta-aineet sykliseen sitrullinisoituneeseen peptidiin (CCP). Sitrulliini on aminohappo, jonka peptidyyliarginiini deiminaasi-entsyymit (PAD) ovat muokanneet arginiinista. Sitrullinisoituneiden proteiinien autovasta-aineet ovat spesifisempiä RA:ssa kuin RF. Nivelissä ei ole filaggriinia, mikä viittaa siihen, että todetut vasta-aineet perustuvat immunologiseen ristireaktioon. On epäilty, että RA:n patogeneesiin voi liittyä autoimmuniteettia kollageeniin. Aiemmin tutkitut luun ja ruston kollageenivasta-aineet eivät ole olleet sitrullinisoituneita. Tutkimuksissa on käytetty pepsiinidigestiota ja se tuhoaa kollageenin karboksyyliterminaaliset (C) telopeptidit. Nyt tutkittiin tyypin I ja II kollageenien C-telopeptidejä. RA-potilaiden seerumissa tod. autovasta-aineita, jotka sitoutuvat sitrullinisoituneisiin tyypin I ja II kollageeneihin. Todettuja vasta-aineita voidaan osoittaa ELISA-, CLIA- ja inhibitio-ELISA-menetelmillä. Automaattisella CLIA:lla saadaan kaksi kertaa enemmän posit. löydöksiä kuin aiemmin kehitetyllä ELISA:lla. Nyk. paras menetelmä on inhibitio-ELISA. Todetut vasta-aineet ovat spesifisiä peptidin sekvenssissä olevaan sitrulliiniin. Autovasta-aineet, jotka sitoutuvat samanaikaisesti sitrullinisoituneeseen tyypin II kollageenin C-telopeptidiin ja filaggriiniin, ennustavat seropositiivista RA:ta.

ISBN-10:
951-42-8109-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koivula Marja-Kaisa
Tuotekoodi 013607
12,00 €