Fetal and placental haemodynamic responses to hypoxaemia, maternal hypotension and vasopressor therapy in a chronic sheep model, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 884

Tässä väitöskirjatyössä selvitettiin kokeellisen lammasmallin avulla hapenpuutteelle altistuneiden sikiöiden verenkiertovasteita äidin verenpaineen laskun hoitoon käytetylle efedriinille ja fenyyliefriinille. Sikiöt altistettiin toistuvasti lyhytkestoiselle hapenpuutteelle alentamalla äidin sisäänhengitysilman happipitoisuutta sekä laskemalla äidin verenpainetta ja kohtuvaltimoverenvirtausta epiduraalipuudutuksella. Lisäksi osa sikiöistä kärsi pitkäaikaisesta hapenpuutteesta istukkaembolisaatiolla aiheutetun istukan verenvirtausvastuksen kohoamisen vuoksi. Lyhytkestoisen hapenpuutteen aikana terveen sikiön sydämen minuuttivirtaus lisääntyi, oikean kammion minuuttivirtaus jakautui uudelleen keuhkoverenkierrosta keskeiseen verenkiertoon ja aortan istmisen alueen eteenpäin suuntautuva verenvirtaus väheni suhteellisesti. Toistuvan altistuksen aikana sikiön verenkiertovasteet olivat kuitenkin erilaiset. Pitkäaikaisesta hapenpuutteesta kärsivän sikiön vasteet äkilliselle happiosapaineen alenemiselle poikkesivat myös terveen sikiön vasteista, ja toistuva altistus johti sikiön laktaattiasidoosiin. Efedriinin vaikutukset kohtu- ja napavaltimoverenkiertoon olivat edullisemmat kuin fenyyliefriinin. Äidin verenpaineen laskuun liittyvät muutokset sikiön verenkierrossa palautuivat efedriinihoidon aikana sekä terveillä että pitkäaikaisesta hapenpuuttesta kärsivillä sikiöillä. Fenyyliefriini ei korjannut sikiön keuhkoverisuonten supistustilaa, ja aortan istmisen alueen eteenpäin suuntautuva verenvirtaus jäi alentuneeksi. Lisäksi sikiön sydämen vasemman kammion toiminta heikkeni. Kuitenkaan terveiden sikiöiden happo-emästasapainossa ei todettu eroja lääkeaineryhmien välillä. Sen sijaan pitkäaikaisesta hapenpuutteesta kärsivien sikiöiden veren laktaattipitoisuudet kohosivat edelleen fenyyliefriinihoidon aikana.

ISBN-10:
951-42-8164-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Erkinaro Tiina
Tuotekoodi 013605
15,00 €