Comparison of optical coherence tomography, the pulsed photoacoustic technique, and the time-of-flight technique in glucose measurements in vitro, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 249

Optisen koherentti tomografian, fotoakustisen tekniikan ja valopulssin kulkuaikaan perustuvan tekniikan vertailu sokerimittauksissa in vitro Ei-invasiivisen mittausmenetelmän kehittäminen verensokerin mittaamiseen on tärkeää, koska miljoonat diabetesta sairastavat ihmiset joutuvat mittaamaan verensokeripitoisuuden useita kertoja päivässä. Erilaiset optiset menetelmät ovat olleet intensiivisen tutkimuksen kohteena viime vuosina. Lisäksi on tutkittu fotoakustista tekniikkaa. Tämän väitöskirjan tavoitteena on tutkia valon sirontaominaisuuksia ja sokerin aiheuttamia muutoksia valon sironnassa käyttäen näytteinä kudoksen sirontaominaisuuksia jäljittelevää fantomia (Intralipid) ja erilaisissa kudoksia (veri ja iho) in vitro. Mittauksissa käytetään kolmea eri tekniikkaa: optinen koherentti tomografia (OCT), fotoakustinen tekniikka (PA) ja valopulssin kulkuaikaan perustuva tekniikka (TOF), joiden kykyä mitata muutoksia näytteen sirontaominaisuuksissa vertaillaan toisiinsa. Valon etenemiseen, fotoakustiseen ilmiöön ja mittausmenetelmien periaatteisiin liittyvä teoria on esitetty lyhyesti. Mittaustulosten mukaan OCT reagoi herkimmin sironnan muutoksiin. In vitro mittaukset osoittavat, että sokerin vaikutus valon sirontaan on suurempi biologisissa kudoksissa kuin Intralipid-fantomeissa. Kyseiset mittausmenetelmät kykenevät havaitsemaan sokerin aiheuttamia muutoksia Intralipidissä suurilla pitoisuuksilla (0?5000 mg/dl), mutta OCT- ja PA-tekniikat kykenevät havaitsemaan muutoksia biologisten kudosten sirontaominaisuuksissa myös fysiologisella alueella olevilla (18?450 mg/dl) sokeripitoisuuksilla. TOF-mittauksissa tutkittiin kuituoptisten mittapäiden soveltuvuutta sirontamuutosten rekisteröintiin. Käytetyn valon aallonpituudella havaittiin olevan vaikutusta sokerin aiheuttamien muutosten suuruuteen sekä valopulsseilla että PA-tekniikalla mitattuna.

ISBN-10:
951-42-8145-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kinnunen Matti
Tuotekoodi 013603
16,00 €