Oil analysis in machine diagnostics, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 458

Tässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin ja optimoitiin erilaisia öljyanalyysimenetelmiä vastaamaan teollisuuden ja ympäristöanalytiikan tarpeita. Tutkimuksessa sovellettiin öljyjen metalli-, kiintoaine- ja lisäaineanalytiikkaa tavoitteena koneiden ja prosessien toimintakunnon arviointi. Lisäksi tutkittiin öljyjen biohajoavuutta erilaisissa vesissä ja maissa. Väitöskirja koostuu yhteenveto-osasta ja kuudesta osajulkaisusta. Väitöskirjatutkimuksen eri osissa saatiin tietoa kierukkavaihteiden kunnonvalvonta-mahdollisuuksista, tutkittiin kerosiinilaimennuksen käyttökelpoisuutta öljynäytteiden esikäsittelyssä analysoitaessa öljyjen metallipitoisuuksia ICP-OES- ja FAAS-tekniikoilla, etsittiin sopivia kiintoaineen analysointimenetelmiä tietyille valssaus- ja vaihteistoöljyille sekä kehitettiin IR-spektroskopinen menetelmä öljyjen sisältämien rasva-alkoholien ja rasvahappoesterien analytiikkaan. Lisäksi tutkittiin BOD OxiTop-menetelmän käyttömahdollisuuksia öljyjen biohajoavuuden määrityksessä eri olosuhteissa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että öljyanalytiikan menetelmät ovat erittäin käyttökelpoisia ja monipuolisia tekniikoita koneiden kuntoa arvioitaessa. Öljyanalytiikan avulla yksinään ja yhdessä muiden kunnonvalvontamenetelmien kanssa voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia säästöjä ja parantaa jopa kokonaisten tuotantolinjojen käytettävyyttä, tuotantonopeutta ja valmistettujen tuotteiden laatua. Öljyjen analysointi on myös merkittävässä roolissa arvioitaessa öljytuotteiden ympäristövaikutuksia esim. öljytuotteen elinkaariarviointia tehtäessä.

ISBN-10:
951-42-8075-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Vähäoja Pekka
Tuotekoodi 013601
14,00 €