The role of human replicative DNA polymerases in DNA repair and replication, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 464

Ihmisen replikatiivisten DNA polymeraasien rooli DNA:n korjauksessa ja kahdentumisessa Teoksessa esitetään katsaus DNA:n kahdentumisprosessista ja korjaustavoista, esitetään menetelmät joihin työ perustuu sekä saavutetut tulokset. Genomin muuttumattomana säilyminen on elintärkeää solulle ja organismille. Mutaatiot perimässä voivat johtaa syöpään. DNA:n korjaus ja tarkka DNA:n kahdentuminen varmistavat genomin pysyvyyttä. DNA polymeraasit ovat entsyymejä, jotka syntetisoivat DNA:ta. DNA polymeraasien suorittamalla DNA-synteesillä on tärkeä merkitys sekä DNA:n kahdentumisessa että DNA:n korjauksessa. DNA:n kahdentumisessa DNA polymeraasit kopioivat genomin S vaiheen aikana ennen solujakatumista. Kolme DNA polymeraasia osallistuu kromosomaalisen DNA:n kahdentumiseen, mutta näiden tarkka tehtävä on vielä epäselvä. Eri vaurioille DNA:ssa on lukuisia korjaustapoja. Eri korjausreittien mekanismit ja niihin osallistuvat proteiinit ovat myös vielä osittain epäselviä. Jotta ymmärtäisimme paremmin solun toimintoja ja häiriötiloja kuten esim. syöpää, meidän täytyy ymmärtää paremmin DNA:n kahdentumista ja korjaamista. DNA:n kaksoissäiekatkokset ovat vakava vaurio DNA:ssa. Katkokset korjataan liittämällä DNA-päät yhteen. Työssä havaittiin, että DNA kaksoissäiekatkosten korjaamisessa tarvitaan DNA polymeraasi alphaa ja PCNA:ta. Nämä proteiinit osallistuvat DNA:n vakaana säilyttämiseen. Havaittiin, että DNA polymeraasi delta ja epsilon toimivat itsenäisesti DNA:n kahdentumisessa, DNA polymeraasi epsilon on aktiivisempi S vaiheen alussa, kun taas DNA polymeraasi delta on aktiivisempi S vaiheen loppupuolella. Selvisi, että DNA polymeraasi epsilon on vuorovaikutuksessa transkriptioon osallistuvan RNA polymeraasi II:n kanssa. Tämä vuorovaikutus ehdottaa, että DNA polymeraasi epsilon ja RNA polymeraasi II säätelevät yhdessä transkriptiota ja DNA:n kahdentumista.

ISBN-10:
951-42-8137-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Rytkönen Anna
Tuotekoodi 013599
12,00 €