Dynamics, genetic structure and viability of a small and declining Temminck's stint (Calidris temminckii) population, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 465

Tietoa uhanalaisten populaatioiden koon muutoksista ja niiden syistä tarvitaan suojelua varten. Selvitin vaarantuneeksi luokitellun lapinsirrin Perämeren-populaation kannanmuutokset 1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun saakka sekä kannan nykyisen koon (enää vain 125 paria) ja levinneisyyden. Lapinsirrin munien saalistus on voimistunut viime vuosikymmeninä. Kalalokki ja karikukko ovat nykyään pahimmat munarosvot. Lapinsirrin pesänpuolustusstrategia perustuu varhaiseen lähestyvän pedon havaitsemiseen ja pesältä pakenemiseen. Kun paikalla oli pedoista varoittavia lintuja, emojen pesältäpakoetäisyys oli sitä pitempi, mitä parempi näkyvyys pesän ympärillä oli. Kun varoittelijoita ei ollut, näkyvyys ei vaikuttanut pesältäpakoetäisyyteen. Näkyvyys säilyneiden pesien ympärillä ei kuitenkaan ollut parempi kuin tuhoutuneiden pesien ympärillä. Saalistus oli myös yhtä voimakasta ihmisen luomissa ympäristöissä kuin luonnonympäristöissä. Leveillä rantaniityillä pesät säilyivät kuitenkin paremmin kuin kapeilla. Perämeren, Etelä-Norjan ja Suomen Tunturi-Lapin lapinsirripopulaation geneettistä rakennetta selvitettiin mikrosatelliitteja ja mitokondrion kontrollialuetta tutkimalla. Perämeren populaatio oli mikrosatelliiteiltaan hieman erilainen kuin muut Fennoskandian populaatiot. Selviä pienestä populaatiokoosta johtuvia geneettisiä vaikutuksia ei havaittu. Fennoskandian populaatiot olivat mitokondrio-DNA:ltaan hyvin samanlaiset. Tutkitussa itäisimmän Siperian lapinsirripopulaatiossa tavattiin kuitenkin vain toista Fennoskandiassa tavatuista maternaalisesta linjasta. Aikuissäilyvyys on laskenut Perämeren populaatiossa samalla kun se on pienentynyt, ja sensitiivisyysanalyysi osoitti, että populaatio on herkin juuri aikuissäilyvyyden muutoksille. Kasvuennuste osoitti tutkitulla populaatiolla olevan suuri riski kuolla sukupuuttoon seuraavan 50 vuoden aikana. Tulomuutto on välttämätöntä populaation säilymiselle: jos tulomuutto loppuu, sukupuutto on edessä jo 20 vuoden sisällä.

ISBN-10:
951-42-8143-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Rönkä Antti
Tuotekoodi 013594
12,00 €