Functional and immunohistological studies on cancer-associated carbonic anhydrase IX, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 868

Syöpään liittyvän hiilihappoanhydraasin isoentsyymi IX:n toiminnallisia ja immunohistologisia tutkimuksia Hiilihappoanhydraasit (CA:t) katalysoivat hiilidioksidin käänteistä hydraatiota. Nisäkkäillä tunnetaan 13 aktiivista isoentsyymiä, joiden sijainti soluissa, esiintyminen kudoksissa ja tehtävät eroavat selvästi toisistaan. CA IX on ainutlaatuinen solukalvon läpäisevä proteiini CA-geeniperheessä. Se on syöpään liittyvä proteiini, joka on todennäköisesti mukana pahanlaatuisessa soluinvaasiossa, adheesiossa ja soluproliferaation säätelyssä. Työn pääasiallisena tarkoituksena oli CA IX:n toiminnan ja esiintymisen selvittäminen normaaleissa ja pahanlaatuisissa kudoksissa, erityisesti suolikanavan alueella. Toiminnallisissa tutkimuksissa oli mukana myös CA II, joka on toinen tärkeä suolikanavan CA-isoentsyymi. CA IX:n immunovärjäys osoitti, että adenoomissa värjäyksen voimakkuus laski dysplasiatason noustessa. CA IX:n puute (genotyyppi Car9-/-) ja C57/BL6 hiirilinja olivat päätekijöitä, jotka sekä normaalissa että korkeasuolaisessa ruokavaliossa lisäsivät Car9-/--hiirten herkkyyttä mahan limakalvon histologisiin poikkeavuuksiin, esim. pinnan hyperplasiaan ja rauhaskerroksen atrofiaan. CA II:n puutteesta oli seurauksena vain pieniä histologisia muutoksia. Fysiologisissa analyysissä huomattiin, että CA IX otti vain hiukan osaa suolen bikarbonaatin eritykseen, mutta CA II:n puute poisti kokonaan E-tyypin prostaglandiini 2:n stimulaatiovaikutuksen suolen alkalisaatiossa. Tulokset osoittavat, että CA IX:n esiintyminen vähenee useimmissa mahan kasvaimissa. Havaitut vaihtelut tukevat käsitystä, jonka mukaan adenoomat ja karsinoomat eivät kehity asteittain samalla reitillä, vaan saattavat olla eri alkuperää ja taustaa. Mahassa CA IX osallistuu enimmäkseen limakalvon kehittymisen säätelyyn, CA II:n pääasiallinen tehtävä on puolestaan happo-emäs tasapainon ylläpitäminen.

ISBN-10:
951-42-7993-X
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Leppilampi Mari
Tuotekoodi 013585
18,00 €