Tutkielmia vähemmistökielistä Jäämereltä Liivinrantaan. Vähemmistökielten tutkimus- ja koulutusverkoston raportti V, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 69


ISBN-10:
951-42-8002-4
Kieli:
SU
Tekijät:
Toimittaneet Haurinen Olga & Sulkala Helena
Tuotekoodi 013584
18,00 €