Phosphatidylethanol in lipoproteins as a regulator of vascular endothelial growth factor in vascular wall cells, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 848

Lipoproteiinien fosfatidyylietanoli vaskulaarisen endoteliaalisen kasvutekijän säätelijänä verisuonen seinämän soluissa High-density lipoproteiini (HDL)-hiukkaset hidastavat sepelvaltimotaudin kehittymistä, mutta suotuisan vaikutuksen tarkkoja mekanismeja ei vielä tunneta. Alkoholinkäytön sepelvaltimotaudilta suojaava vaikutus johtuu mm. veren ?hyvän? HDL-kolesterolipitoisuuden noususta. HDL kuljettaa kolesterolia pois verisuonen seinämistä, mutta sillä on myös suoria vaikutuksia verisuonen seinämään, adheesiomolekyyleihin, kasvutekijöihin ja sytokiineihin. HDL-hiukkasten rakenteella (niiden proteiini- ja lipidiosien laadullisilla eroilla) voi siten olla suuri merkitys HDL:n vaikutuksille verisuonen endoteeli- ym. soluihin. Väitöstyössä tutkittiin alkoholinkäytön seurauksena syntyvän fosfatidyylietanolin vaikutusta verisuonten seinämien solujen ja lipoproteiinien väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksessa osoitettiin, että fosfatidyylietanoli lisää verisuonen endoteliaalisen kasvutekijän (VEGF) eritystä endoteeli- ja sileälihassoluista. Muutokset välittyvät proteiinikinaasi c:n ja mitogeenien aktivoiman proteiinikinaasin välityksellä. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että fosfatidyylietanoli voi siirtyä eri lipoproteiinien välillä ja aiheuttaa läsnäolollaan muutoksia lipoproteiinien fysikaalisiin ominaisuuksiin, kuten hiukkasten varaukseen. Tulokset antavat uutta tietoa vuorovaikutuksesta, jonka avulla verisuonen seinämän solut kommunikoivat verenkierrossa virtaavien lipoproteiinihiukkasten kanssa. Lipoproteiinien ominaisuuksiin ja määrään vaikuttavat ravinto, alkoholinkäyttö ja aineenvaihduntatilat (kuten diabetes, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt), joilla on keskeinen merkitys sepelvaltimotaudin synnyssä.

ISBN-10:
951-42-7865-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Liisanantti Marja
Tuotekoodi 013569
14,00 €