Acute rhinosinusitis during upper respiratory infection in children, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 849

Tutkimuksessa selvitettiin nenän sivuonteloiden radiologisen tutkimuksen merkitystä äkillisen ylähengitystietulehduksen yhteydessä, sekä nenän keskikäytävän bakteriologian yhteyttä äkillisestä hengitystietulehduksesta paranemiseen. Tutkimus koostui neljästä prospektiivisesta osatyöstä, joista yksi on lume-kontrolloitu hoitotutkimus. Tutkimusaineiston 238 lasta olivat 4-13 ?vuotiaita. Puolella tutkituista 24 koululaisesta todettiin magneettikuvauksella (MRI) poikkeava löydös nenän sivuonteloissa. Kuvauslöydös ei ollut yhteydessä lapsen oireisiin. Kontollissa puolen vuoden kuluttuaa kuvauslöydös oli parantunut itsestään keskimäärin joka toisella lapsella. Poikkeava löydös MRI ?kuvauksessa todettiin 88%:lla päiväkotilapsista, joilla oli äkilliset hengitystietulehduksen oireet. Kontollikuvaus tehtiin kahden viikon kuluttua lapsille, joilla oli ensimmäisessä kuvauksessa huomattavan poikkeava löydös. Kontrollissa kuvauslöydös todettiin merkittävästi parantuneen ilman hoitoa. Kefuroksiimiaksetiilin tehoa tutkittiin lapsilla, joilla oli äkillisen hengitystietulehduksen oireet ja poikkeava löydös poskionteloiden ultraääni- tai röntgentutkimuksessa. Oireiden paranemisessa, komplikaatioiden määrässä tai radiologisessa paranemisessa ei todettu eroa lumelääkitykseen verrattuna. Viimeisessä osatyössä todettiin, että lapset, joilla oli patogeeninen bakteeri nenän keskikäytävässä (Streptococcus pneumoniae, Haemphilus influenzae tai Moraxella catarrhalis), toipuivat hengitystietulehduksesta hitaammin kuin ne lapset, joilla kyseisiä bakteereita ei löytynyt. Tulosten perusteella röntgentutkimuksia ei tulisi käyttää lasten äkillisen poskiontelotulehduksen toteamisessa eikä seurannassa. Sattumalta tai äkillisen hengitystietulehduksen aikana todettu poikkeava röntgenlöydös ei ole aihe antimikrobilääkitykselle. Nenän keskikäytävän bakteriologian merkitys äkillisen ylähengitystietulehduksen aikana vaatii lisätutkimuksia.

ISBN-10:
951-42-7871-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kristo Aila
Tuotekoodi 013567
12,00 €