Utilization of neural network and agent technology combination for distributed intelligent applications and services, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 226

Neuroverkkojen ja agenttiteknologian hyödyntäminen hajautetuissa älykkäissä sovelluksissa ja palveluissa Agenttijärjestelmien käyttö on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti mobiilipalvelujen alueella. Myös älykkäiden palvelujen osuus on ollut kasvussa sekä mobiilin ?että kiinteän verkon järjestelmissä. Tarpeet ohjelmistojen älykkyyteen ja käyttäjien tietämyksen esitysmalleihin ovat ajankohtaisia useissa liiketoiminnan sovelluksissa. Tämän tavoitteen voi saavuttaa itsenäisillä agenteilla, jotka kommunikoivat toistensa ja käyttäjien kanssa käyttämällä agenttien kommunikointikieltä sekä luonnollisia ihmisten ymmärtämiä kieliä. Yleisiä ongelmia hajautettujen ohjelmistojärjestelmien puolella ovat älykkyyden puuttuminen, ohjelmistomodulien välinen kommunikointi ja järjestelmän oppivuus. Muita ongelmia tällä alueella ovat käyttäjien ja palveluiden personointi sekä käyttäjien ja palveluiden ominaisuuksien vertailu epälineaarisesti. Tässä tapauksessa tarkoitetaan sitä että, palvelut seuraavat käyttäjien toimintatilanteita ja ovat kykeneviä oppimaan käyttäjän syötteistä ja heidän ominaisuuksistaan älykkäällä tavalla. Palvelujen suhteen ongelmana on "palveluähky". Kuluttaja hyödyntää sähköisistä palveluista vain murto-osan tästä suuresta joukosta. Oikean palvelun löytäminen tarvittavalla hetkellä on näin ollen vaikeaa. Halutun palvelun automaattinen tarjonta oikeaan aikaan oikeassa paikassa on kuluttajalle tärkempää. Väitöstutkimuksessa esitetään agenttiteknologian ja neuroverkkojen hyödyntämistä mobiilipalveuissa sekä hajautetuissa älykkäissä palveluissa eri liiketoiminnan alueilla. Edellä kuvattuja ongelmia on pyritty ratkaisemaan kahdella eri ohjelmistoarkkitehtuurilla: Genie agenttiarkkitehtuuri (GAA) sekä hajautettu kansainvälinen ja älykäs ohjelmistoarkkitehtuuri (DIISA).

ISBN-10:
951-42-7854-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Huhtinen Jouni
Tuotekoodi 013564
12,00 €