Catalytic oxidation of volatile organic compounds and malodorous organic compounds, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 227

Haihtuvien ja haisevien orgaanisten yhdisteiden katalyyttinen hapetus ? Catalytic oxidation of volatile organic compounds and malodorous organic compounds Liuotinaineita käyttävän teollisuuden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä rajoittavan direktiivin (EC/13/1999) mukaisesti yritysten on vähennettävä VOC-päästöjä ratkaisevasti vuoteen 2007 mennessä. Paperiteollisuuden rikkipitoisille haiseville ogaanisille yhdisteille (SVOC) vastaavaa direktiiviä ei vielä ole, mutta päästöjä rajoitetaan mm. ympäristölupien kautta. Näiden edellä mainittujen orgaanisten yhdisteiden poistaminen on mahdollista katalyyttisen hapetuksen (polton) avulla. Tässä väitöskirjatyössä on kehitetty olemassa olevaa ?reverse flow? eli vaihtuvan virtaussuunnan tekniikkaan perustuvaa katalyyttistä polttoprosessia prosessin karakterisoinnin avulla. Prosessin karakterisointi jakautuu tässä työssä neljään osaan: mittausmenetelmien kehittämiseen, rakennemateriaalien tutkimiseen, erilaisten katalyyttimateriaalien testaamiseen sekä optimaalisten prosessiolosuhteiden etsimiseen. Tätä lähestymistapaa on sovellettu sekä liuotinainepohjaisten VOC-yhdisteiden että paperiteollisuuden rikkipitoisten SVOC-yhdisteiden hapetukseen. Väitöskirjatyön keskeisempiä tuloksia ovat yksinkertaisen ja kustannustehokkaan mittausmetodologian kehittäminen VOC- ja SVOC-mittauksiin, rakennemateriaalien mahdollisen aktiivisuuden ja rikkihappokorroosion osoittaminen, parhaiten soveltuvien katalyyttien valinta VOC- ja SVOC-sovelluksiin perustuen katalyyttien aktiivisuuteen, selektiivisyyteen ja kestävyyteen sekä vaihtuman, lämpötilan, konsentraation ja kosteuden vaikutusten arviointi hapetustulokseen. Työn aikana osoitetaan, miten tieteellisiä menetelmiä voidaan käyttää apuna käytännön prosessikehityksessä.

ISBN-10:
951-42-7869-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ojala Satu
Tuotekoodi 013562
14,00 €