Wireless broadband single-carrier systems with MMSE turbo equalization receivers, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 230

Radiokanavan monitie-eteneminen vääristää laajakaistaisia lähetyksiä. Vastaanottimen tärkeimpiä tehtäviä on monitievääristymän korjaaminen kanavakorjaimen avulla. Virheenkorjausdekooderin antama etukäteistieto lähetetystä informaatiosta voi parantaa kanavakorjauksen tarkkuutta huomattavasti. Vaiheittain kanavakorjausta ja virheenkorjausdekoodausta suorittavaa menetelmää kutsutaan turbo-kanavakorjaimeksi. Tässä työssä tutkitaan turbo-kanavakorjainta, jonka toimintaperiaate nojautuu häiriönpoistoon, jota seuraa pienimmän keskineliövirheen suodatin. Tutkimus keskittyy vastaanotinmenetelmiin, vaiheittaisen toiminnan suppenemiseen, sekä virheenkorjausmenetelmien ja modulaation käyttöön turbo-kanavakorjaimien yhteydessä. Vastaanotinmenetelmistä tutkitaan useita aika- ja taajuustasossa toimivia suodattimia, ja taajuustason suodatus havaitaan sekä suorituskyvyltään että laskentavaatimuksiltaan ylivoimaiseksi muihin vertailtuihin menetelmiin nähden. Moniantennilähetyksien kanavakorjauksen suppenemisen tutkimiseen kehitetään moniulotteinen suppenemisanalyysi, jonka avulla johdetaan ominaisuuksia optimoiduille lähetysmenetelmille. Suppenemisanalyysin numeeriseen soveltamiseen kehitetään puolianalyyttinen menetelmä, jonka avulla tutkitaan järjestelmän toimintaa erilaisissa kanavatilanteissa, sekä kyetään optimoimaan järjestelmän suorituskykyä. Korkea-asteista QAM-modulaatiota käytetään monitasokoodaukseen yhdistettynä, ja tuloksena saavutetaan käytännöllinen ja tehokas järjestelmä, joka kestää radiokanavan ominaisuuksien vaihteluita hyvin. Järjestelmän keskeinen osa perustuu käytetyn koodatun modulaation epätasaiseen virheenkorjausominaisuuteen, mitä käytetään hyväksi uudelleenlähetysautomatiikan optimoinnissa. Järjestelmän suorituskykyä testataan sekä vastaanottimen suppenemista analysoidaan kanavamittausdatan avulla. Analyysiä käytetään lähtökohtana monitasokoodatun modulaation optimoinnille.

ISBN-10:
951-42-7932-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kansanen Kimmo
Tuotekoodi 013558
15,00 €