Oxidative damage and counteracting mechanisms in breast carcinoma, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 863

Solun hapetus-pelkistystila ja sitä säätelevät entsyymit rintasyövässä Rintasyöpä on maassamme naisten yleisin syöpä, vuosittain todetaan noin 4000 uutta rintasyöpätapausta. Vaikka useita riskitekijöitä onkin tiedossa, on rintasyövän kehittymisen perimmäinen syy yhä selvittämättä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetty termi reactive oxygen species (ROS), vapaasti suomennettuna reaktiiviset happiyhdisteet, tarkoittaa reaktiivisia hapen aineenvaihduntatuotteita, joita solut tuottavat jatkuvasti soluhengityksen sivutuotteena. Näillä molekyyleillä on monia tärkeitä tehtäviä solun fysiologisissa toiminnoissa, mutta jos niiden tuotanto ylittää niiden eliminointiin tarkoitettujen antioksidatiivisten järjestelmien käsittelykyvyn, sanotaan oksidatiivisen stressin ilmaantuvan. Tämän tilan tiedetään osallistuvan karsinogeneesiin. Väitöskirjan tavoitteena oli saada lisätietoa reaktiivisten happiyhdisteiden ja antioksidatiivisten mekanismien merkityksestä rintasyövässä. Pääasiallisena menetelmänä käytettiin immunohistokemiaa, mutta lisäksi myös western blotia ja elektronimikroskopiaa. Tulosten mukaan jo varhaisvaiheen hyvänlaatuisissa rinnan muutoksissa on oksidatiivista vauriota, joka näyttää edelleen lisääntyvän rintasyövän kehittyessä pahanlaatuisemmaksi. Solun hapetus-pelkistystilaa säätelevien entsyymien tasot assosioituivat tutkimuksessa aggressiivisempaan kasvaimen ilmiasuun ja osin myös heikentyneeseen ennusteeseen. Tulokset tukevat käsitystä reaktiivisten happiyhdisteiden osuudesta syövän kehittymiseen sen eri vaiheissa, mutta samalla osoittavat tutkittujen säätelyjärjestelmien monimutkaisuuden rintasyövässä. Tulevaisuudessa tiettyjä hapetus-pelkistysjärjestelmän entsyymejä voidaan mahdollisesti käyttää ennustetekijöinä perinteisten menetelmien ohessa arvioitaessa yksilöllisesti potilaan kasvaimen aggressiivisuutta ja liitännäishoitojen tarvetta.

ISBN-10:
951-42-7952-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Karihtala Peeter
Tuotekoodi 013554
13,00 €