Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.–26.11.2004. Matemaattisten aineiden opettajan taitotieto—haaste vai mahdollisuus?, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 80

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.?26.11.2004 XXII matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät pidettiin Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä 25. ja 26. päivänä marraskuuta 2004. Tämän vuosittain järjestettävän tapahtuman isäntinä olivat tällä kertaa Oulun yliopiston matemaattisten aineiden opettajankoulutuksesta vastaavat tahot. Tutkimuspäivien erityisteema oli luokan¬- ja aineenopettajien koulutus matemaattisissa aineissa. Tämä tutkimuspäivien esitelmiin perustuva artikkelikokoelma esittelee viimeaikaista matemaattisten aineiden opetusta, oppimista ja näiden edellytyksiä valottavaa tutkimusta sekä kyseisten aineiden opetuksen ajankohtaisia kysymyksiä. Matematiikan kasvatusta käsittelevissä artikkeleissa tarkastellaan mm. tulevien luokan- ja aineenopettajien matematiikkakuvaa, opetuskokemuksia sekä päättelytaitoja. Keskeisiä aiheita ovat myös matemaattinen ongelmanratkaisu sekä käsitteen muodostus. Fysiikan ja kemian kasvatusta käsittelevissä artikkeleissa tarkastellaan näiden aineiden eräiden keskeisten sisältöjen kouluopetusta, käsitteen muodostusta sekä opetuksen työ- ja lähestymistapoja.

ISBN-10:
951-42-7886-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Toimittaneet Jalonen Lasse & Keranto Tapio & Kaila Kari
Tuotekoodi 013553
21,00 €