Henoch-Schönlein purpura in children: long-term outcome and treatment, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 852

Henoch-Schönleinin purppura (HSP) on lasten tavallisin verisuonitulehdus. Tätä erikoista ihon purppuraa, vatsakipuja, nivelkipuja ja munuaisoireita aiheuttavaa oireyhtymää esiintyy pääasiassa lapsilla ja sitä on pidetty viattomana ja ohimenevänä sairautena, johon ei välttämättä tarvita hoitoa. Osalle lapsista tauti kuitenkin aiheuttaa sietämättömän kovia vatsakipuja taudin alkuvaiheessa ja vajaalle puolelle sairastuneista kehittyy munuaistulehdus, 1-3%:lla munuaistulehdus voi johtaa vaikeaan munuaisen vajaatoimintaan ja munuaisen siirtoon. Tutkimuksessamme selvitimme HSP-taudin pitkäaikaisennustetta ja vaikean HSP-nefriitin hoitoa kolmella retrospektiivisilla potilasaineistoilla (N=69) sekä varhaisen, taudin alkuvaiheessa aloitetun, kortisonihoidon tehoa HSP-taudin oireisiin lumekontrolloidulla kaksoissokkotutkimuksella (N=171). Munuaisoireettoman HSP-taudin pitkäaikaisennuste on hyvä, mutta 39%:lla niistä, joilla on vaikeita munuaisoireita taudin alussa, oli oireita vielä 24 vuotta sairastumisen jälkeen. Lisäksi raskausongelmat olivat yleisiä lapsuusiällä HSP nefriitin sairastaneilla naisilla. Varhain aloitetulla ja pikemminkin oireisiin kuin munuaisbiopsia löydökseen perustuvalla hoidolla voidaan vaikuttaa vaikean HSP nefriitin taudinkulkuun. Varhainen prednisonihoito ei estä munuais¬oiretta HSP tautiin sairastuneilla lapsilla, mutta se hoitaa jo kehittynyttä nefriittiä ja vähentää vatsa- ja nivelkipuja tehok¬kaasti.

ISBN-10:
951-42-7884-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ronkainen Jaana
Tuotekoodi 013551
15,00 €