Analysis of energy based signal detection, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 229

Väitöskirjassa käsitellään binääristä ilmaisua, jossa tavoitteena on päättää onko signaali läsnä vai ei. Binäärisellä ilmaisulla on useita sovelluskohteita. Työssä analysoidaan energiapohjaisia ilmaisimia, ja niiden yleistystä teholaki-ilmaisimia. Ilmaisukynnyksen asettaminen vaatii tiedon kohinan ominaisuuksista tai ylimääräisiä referenssi-näytteitä. Ideaalisesti, referenssi-näytteiden tulisi sisältää pelkkää kohinaa. Referenssi-näytteisiin perustuvia kynnyksensäätömenetelmiä kutsutaan usein nimellä ?CFAR?. Työssä käsitellään referenssi-näytteiden keskiarvoon perustuvaa CA-CFAR menetelmää kvantisoidussa järjestelmässä. Seuraavaksi tutkitaan pyyhkäisevää monikanavaista energiailmaisinta. Monikanavainen ilmaisin voi käyttää useita erilaisia päätösstrategioita. Työssä tutkitaan monikanavaisen ilmaisimen kynnyksensäätöä CFAR-tekniikoiden avulla. Lopuksi esitetään menetelmä teholaki-ilmaisimen kynnyksen säätämiseen käytettäessä ikkunointia.

ISBN-10:
951-42-7924-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lehtomäki Janne
Tuotekoodi 013547
13,00 €