Development of palsa mires on the northern European continent in relation to Holocene climatic and environmental changes, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 446

Väitöskirja käsittelee manner-Euroopan palsasoitten kehitystä holoseenikaudella. Pohjoisella Venäjällä ja Suomessa viiden suon turvekerrostumia on tutkittu käyttäen kasvimakrofossiilianalyysia, (AMS)-radiohiiliajoitusta ja hiilen pitoisuuden mittauksia. Nykykasvillisuutta on tarkasteltu fossiilisten kasviyhteisöjen tulkintojen tueksi. Palsat ovat ympäristönä kuivia ja ombrotrofisia ja niitä ympäröivät märät, ravinteisuudeltaan vaihtelevat rimmet. Tietoa puuttuu palsasoitten pienen mittakaavan habitaateista. Vaikkei toimivia, ikiroudan läsnäoloa osoittavia indikaattorilajeja ole löydetty, voidaan kasvillisuuden muutosten avulla ikiroutadynamiikan vaikutus turvestratigrafiassa usein osoittaa todennäköiseksi. Eräät kasviyhteisöt ja kasvillisuuden sukkessiot ovat ikiroudalle tyypillisiä, toisaalta monet lajit eivät kasva ikiroudalla tai sen lähellä. Turpeen kerrostumisnopeudet ikiroutaympäristössä ovat vaihtelevia: vanhojen palsojen olemattomasta tai negatiivisesta akkumulaatiosta vasta muodostuvien palsojen korkeaan akkumulaatioon (jopa 100 g hiiltä neliömetri/v. Kosteilla platoopalsoilla, ikiroutarimmissä ja epävakaissa ikiroudan oloissa turvetta kerrostuu hitaasti tai kohtalaisen nopeasti. Termokarsti aih.vanhojen turvekerrostumien hajoamista, millä on huomattava vaikutus ekosysteemin hiilitasapainoon erityisesti platoopalsasoilla. Radiohiiliajoituksia on 27 ikiroutasuolta manner-Euroopasta. Yhä riittämättömään materiaaliin perustuen voidaan sanoa, että ikiroutaa alkoi syntyä viim. 3000 radiohiilivuotta sitten (BP) Venäjällä ja 2500 BP Fennoskandiassa. Useimmat nykyiset palsat ovat alle 600 v. vanhoja. Ikiroudan muodostuminen seuraa holoseenin ilmaston kehitystä; muodostuminen on ollut aktiivisinta kylmimpinä jaksoina. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia ikiroutasuoekosysteemien toiminnassa ja hiilitaseessa. Paleoekologian keinoja hyväksikäyttäen tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään ilmastonmuutoksen mahdoll. vaikutuksia ekosysteemeissä.

ISBN-10:
951-42-7888-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Oksanen Pirita O.
Tuotekoodi 013545
16,50 €